Z Miasta - Blog Kazimierski

Inżynieria manipulacji

Działania Burmistrza i miejscowego establishmentu w sprawie odbudowy szkoły, to naprawdę inżynieria obłudy i manipulacji. Takie zdanie miałem od chwili, w której Burmistrz wespół z kazimierską „inteligencją” podjął decyzję dotyczącą „odbudowy szkoły”, poprzez oddanie jej za bezcen i budowy nowej, na zielonym parkingu. Niestety do podjęcia tychże działań przyczyniła się większość Radnych, głosując uchwałę pod presją, przy braku argumentów merytorycznych, opierając się jedynie na pustych, idealistycznych deklaracjach Burmistrza. Tym samym…

Chór wrzeszczących „narcyzów”

Za tydzień początek roku szkolnego. Nasze dzieci nie mają szkoły. Będą uczyły się po domach jak w czasach okupacji. Gimnazjaliści w zawodówce. Podstawówka w kazimierskiej plebanii oraz w szkołach na Dąbrówce i w Bochotnicy. Liceum dzięki zaradności menadżerów oświaty nie ma, „kłopotów” również .Taki stan będzie trwał do czasu ustawienia kontenerów, czyli do przyszłego roku. Część rodziców postanowiła przenieść swoje dzieci do szkół puławskich. Skala tego zjawiska nie jest znana,…

Dlaczego nie chcecie odbudować szkoły?

W miniony piątek w kazimierskim magistracie odbyła się Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki. Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnienia dotyczącego budowy Centrum Sztuki Audiowizualnej, bądź, jak kto woli Centrum Filmowego. Chodzi o pomysł Stowarzyszenia Filmowców Polskich utworzenia takiej instytucji w Kazimierzu Dolnym. Pomysł wydaje się być dobry, ale warto pamiętać, że centrum kulturalne Kazimierza Dolnego miało powstać swego czasu w hotelu Król Kazimierz. Wtedy właśnie w podobny sposób była…

Mieszkańcy szkoły - porzućcie nadzieję!

We wtorek 26 lipca została zwołana Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami. Głównym tematem spotkania był problem mieszkań zastępczych dla osób, które utraciły swoje lokale w szkole po katastrofie. W czasie dyskusji padło wiele obiecujących i ciekawych propozycji, np. rekompensata finansowa, co wydaje się rozwiązaniem rozsądnym i zadawalającym - tym bardziej, że lokali zastępczych burmistrz nie ma. Natomiast lokale będące w posiadaniu gminy i które mogłyby posłużyć jako lokale zastępcze są w…

Droga - na sądowej drodze!

O problemach z budową drogi na odcinku Góry - Skowieszynek pisałem już kilka razy. Tym razem kilka zdań w kontekście procesu sądowego, który wytoczył Sołtysowi m. Góry burmistrz Kazimierza Grzegorz Dunia. Jak wszystkim wiadomo chodziło o spór dotyczący przebiegu drogi, ( do dziś nie ukończonej) której linia biegu jest inna w terenie, a inna na mapie. Sporny odcinek to około 170 m, właśnie koło posesji sołtysa, w całości biegnący przez…

Gmina Kazimierz po burzy…

Przyroda rządzi się swoimi prawami wobec których człowiek pomimo rozwoju nauki i techniki jest bezradny i bezsilny. Nie oznacza to jednak, iż należy biernie przyglądać się z założonymi rękami i nic nie robić w przekonaniu nieuniknionej katastrofy. O ile, jako ludzie nie jesteśmy w stanie wpłynąć na kształt warunków atmosferycznych i elementów pogody (przynajmniej na poziomie gminy), o tyle możemy skutecznie poprzez podejmowanie konkretnych działań wpływać na zminimalizowanie skutków kataklizmów.…

Na Zielonym Parkingu-szkoła?

Nie wiem czym kierował się burmistrz, kiedy podjął decyzję budowy szkoły w nowym miejscu, jakim jest Zielony Parking. Podjęta na opak decyzja była sprzeczna z wcześniejszymi zapewnieniami i ustaleniami co do przyszłości szkoły. Burmistrz zapewniał, że do czasu końcowych badań i wydania opinii nie podejmie żadnych konkretnych kroków. Postanowił jednak inaczej. Z dnia na dzień, nie konsultując niczego z Radą zamówił dwie ekspertyzy kosztów szacunkowych dotyczących odbudowy i budowy (w…

Burmistrz na urlopie, ludzie nie mają gdzie żyć

Miesiąc temu wybuch gazu zniszczył Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym. Część budynku została zniszczona całkowicie, reszta groziła zawaleniem. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał rozporządzenie o zamknięciu całego budynku, do czasu całkowitego odbudowania. Mimo obietnic burmistrza prace nadal nie ruszyły, a mieszkańcy nie mają gdzie mieszkać - informuje program "Prosto z Polski". Cała sprawa stanęła w martwym punkcie, a lokatorzy, którzy żyli w nienaruszonym skrzydle budynku, nadal nie mają gdzie…

Geszeft na szkolnych gruzach.

Zanim odniosę się do tematów poruszanych na ostatniej nadzwyczajnej sesji RM, chciałbym przypomnieć zachowanie burmistrza Duni na sesji z 20 czerwca br. Otóż burmistrz w ogóle nie zamierzał podejmować tematu szkoły. Wiadomo, ważniejsza była sprawa nowego pisma samorządowego. W porządku obrad nie było miejsca, aby radnych i mieszkańców zapoznać z sytuacją szkoły (sic!).Przyjęty wniosek radnego Kamila Wydry wymusił w końcu sprawozdanie burmistrza. Podczas relacjonowania, burmistrz przedstawił zarys działań jakie podjął…

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w sprawie kazimierskiej szkoły.

W dniu 30 czerwca 2011r odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która była poświęcona sprawie organizacji roku szkolnego oraz dalszej przyszłości kazimierskiej szkoły, po tym jak miesiąc temu w wyniku wybuchu gazu zawaleniu uległa część Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Nie tylko powaga tematu jakim bez wątpienia jest zorganizowania dzieciom i młodzieży nauczania w nowych realiach, czy sprawa przyszłości kazimierskiej oświaty w kontekście budowy lub odbudowy…