Z Miasta - Blog Kazimierski

Odezwa ws. Studium

15 sierpnia 2013, Kazimierz Dolny ODEZWA GRUPY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Kazimierz Dolny. Przygotowywany od ponad ośmiu lat projekt zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny” wciąż budzi duże kontrowersje. Planowanie przestrzenne w gminie jest najważniejszym działaniem procesu planowania, gdyż dotyczy najbliższego otoczenia człowieka. My, ludzie, mieszkańcy…

Panie burmistrzu,a może by tak na zamku zamiast konwalii kolczaste opuncje?

Kilka dni temu przy lejącym się z nieba skwarze pracownicy firmy zakładu pielęgnacji zieleni z Oblas wymieniali zeschłe sadzonki na wzgórzu zamkowym. I nie to najważniejsze ,że temperatura w słońcu przekraczała 50 stopni C, a w takich warunkach jakiekolwiek prace agrotechniczne są nie wskazane. Jak widać w kazimierskim magistracie poza brakiem wyobraźni króluje jeszcze relikt przeszłości, czyli gospodarki planowa. Projekt renowacji wzgórza zamkowego jak już wielokrotnie wytykałem zakładał -za łączną…

Kazimierz Dolny: Kontrowersje wokół projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego gmin

Przygotowywany jest od ponad ośmiu lat i wciąż budzi duże kontrowersje – chodzi o projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Dolny. Od kilku dni jest on wyłożony do publicznego wglądu. Kontrowersje budzi zarówno u części radnych, jak i mieszkańców, którzy sprawdzają czy ich działki zostały przekształcone na budowlane. Nie zawsze decyzja jest jednak pozytywna... Mieszkańcy ze zmianami w projekcie studium mogą zapoznawać się do 13 września.…

Studyjne „kwiatki”, czyli dlaczego chcę przejść pieszo 50 km do Wojewody Lubelskiego.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego choć nie jest aktem prawa miejscowego, to stanowi bardzo ważny, o fundamentalnym znaczeniu, dokument w gospodarce planistyczno przestrzennej gminy. O ile w przypadku innych samorządów taka procedura trwa od roku do dwóch, o czym na spotkaniu z Mieszkańcami w dniu 11 lipca 2013r mówiła pani dr Wieczorek, to w przypadku Kazimierza o zgrozo trwa to już ponad 8 lat, stanowiąc ewenement w skali kraju.…

Oświadczenie Grupy Radnych w sprawie Studium.

Grupa Radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym wyraża stanowczy protest wobec decyzji burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny, bez wcześniejszego zapoznania Radnych z opracowanym projektem. Po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wiedzę o kluczowych sprawach dotyczących mieszkańców naszej gminy, czerpiemy mediów. Wbrew obietnicom Pan Burmistrz nie wyraził zgody aby Rada Miejska zapoznała się z…

Rzecz o tym, Jak Kierownik Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym „pomaga” obywatelom, a może pomaga oszustom?

W dniu 20 lipca b.r. otrzymałem list zwykły, w którym to Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych /poniżej/ wzywa mnie do zapłaty 145,oo zł, za wpis do tego rejestru. Od razu zorientowałem się, że jest to próba wyłudzenia ode mnie pieniędzy przez n/n oszusta. Niezależnie od swoich spostrzeżeń w intrenecie po wpisaniu „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych” na pierwszym miejscu ukazuje się: UWAGA, Nie dajcie się nabrać! Kilkadziesiąt wpisów. Jeden z nich „Nie…

Kazimierskie Watergate…

Publikacja przez pana Marcina Mizerę w dniu 10 lipca 2013r kłamliwego i zmanipulowanego artykułu pt. „Kazimierskie żydki, korupcja w samorządach i przejmowanie władzy, czyli „taśmy prawdy” radnego Suszka(kłamstwa precyzyjnie obnażę w kolejnym artykule) w Tygodniku Powiśla, według mnie miała na celu nie tylko skompromitowanie mojej osoby i pozbawienie możliwości ewentualnego ubiegania się o fotel burmistrza Kazimierza Dolnego, ale była również próbą ratowania bankrutującej firmy pani Filipowskiej. W tej sprawie -…

Pomówieniem można zniszczyć wizerunek najuczciwszego, czyli historia rozpracowywania kazimierskiego radnego.

Pracując przez kilka lat w biurze posła do Parlamentu Europejskiego- Zdzisława Podkańskiego miałem niewątpliwą okazję aby dogłębnie i wnikliwie zapoznać się z kulisami życia politycznego, oraz zdobyć bogate doświadczenia w radzeniu sobie z różnego rodzaju grami politycznymi. Uzyskując mandat radnego gminy Kazimierz Dolny nawet nie przypuszczałem, że zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności oceny sytuacji, jak również zdolność odpowiedniego sposobu reagowania, będzie mi potrzebna i to nawet bardzo… W…

Uratować dla potomnych łopatkowe koła napędowe od parostatku ,,Traugutt”

Miasto Kazimierz Dolny powstało, rozwinęło się i wzbogaciło dzięki bliskim i silnym związkom z rzeką Wisłą. O dawnej świetności miasta świadczą relikty minionej epoki w postaci nielicznych ocalałych z zagłady spichrzów zbożowych. W okresie najlepszej koniunktury dla handlu zbożem, w XVI- XVII w istniało 30-40 spichrzy. Usytuowane były wzdłuż brzegu rzeki na długości ok 3 km, tworząc najdłuższy port śródlądowy w Polsce. Koniec tej świetnej epoki datuje się od roku…

Grupa Radnych zaprasza na spotkanie z udziałem specjalistów od Planowania Przestrzennego.

W dniu 11 lipca 2013 (czwartek) o godz.17.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki ul. Lubelska nr 12 w Kazimierzu Dolnym odbędzie się spotkanie (planowane wcześniej na 9 maja b.r)z udziałem dr Barbary Krupy z Zakładu Prawa I Administracji i dr Anny Wieczorek z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej .Tematem spotkania będą skutki prawne decyzji administracyjnych ( Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).Spotkanie to będzie wydarzeniem przełomowym ponieważ pierwszy…