Z Miasta - Blog Kazimierski

Nowa szkoła -mierz siły na zamiary, czy zamiary podług sił?

Romantyczna Mickiewiczowska odezwa zawarta w „Pieśni filaretów”- „mierz siły na zamiary, nie zamiary podług sił”, to zgodnie z duchem epoki odrzucenie i potępienie wszelkiej racjonalności, jaką jest „mędrca szkiełko i oko”. To zachęta do porywania się z motyką na słońce, stawiania sobie wysokich i ambitnych celów, zaś środki i siły z pewnością się znajdą. Mija blisko dwieście lat od chwili, kiedy wspomniane na wstępie słowa wyszły spod pióra wieszcza, i…

Wzgórze zamkowe tonie w bałaganie.

Tydzień temu na ulicy Zamkowej osunęła się skarpa, spowodowana ignorancją i lekkomyślnością nowego właściciela posesji pruszkowskich. Po drugiej stronie mamy teren wzgórza zamkowego, gdzie kilkanaście metrów wyżej od istniejącego osuwiska pod basztą również osunęła się skarpa. Podobnie jak poprzednio spowodowana głupotą, tym razem projektanta zagospodarowania wzgórza zamkowego, jak również brakiem jakiejkolwiek kontroli ze strony magistratu. W przypadku osuwiska posesji pruszkowskich powodem było zabetonowanie znacznych terenów posesji, a także wykonanie ogrodzenia…

Śmieci-tajne/poufne.

Jednym z głównych tematów pojawiających się w ostatnim czasie w debacie publicznej jest temat polityki śmieciowej. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma od lipca bieżącego roku zreformować dotychczasowy model gospodarki odpadami na terenie gminy oraz wprowadzić nową daninę publiczną w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Danina ta ma wszelkie cechy opłaty lokalnej, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Zgodnie…

Kilka słów o ostatniej Sesji…

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej (Wielki Czwartek) dyskutowano przede wszystkim na temat uchwał śmieciowych, które były procedowane w pośpiechu i bez należytego rozpoznania tematu. Dopiero protesty mieszkańców gminy (pod protestami podpisało się około 700 osób) sprawiły, że temat śmieci powrócił. Miejmy nadzieję, że usłyszymy teraz od burmistrza wyjaśnienia, dlaczego opłaty za wywóz śmieci mają wzrosnąć nawet o 400%. Drugim ważnym tematem był tzw. fundusz sołecki, który burmistrz wraz ze swoimi…

Tonący brzytwy się chwyta…

Komisyjny maraton jaki zafundowano nam radnym w Wielkim Tygodniu, począwszy od poniedziałku, a skończywszy na Wielkoczwartkowej Sesji Rady Miejskiej, miał na celu w głównej mierze nie wyodrębnianie na 2014r funduszu sołeckiego. Wprowadzony i wydzielony przed kilku laty w budżecie gminy fundusz , co prawda niewielki, którego kwota jest proporcjonalna do liczby mieszkańców danej miejscowości, umożliwił realizację wielu drobnych, aczkolwiek potrzebnych i niezbędnych inwestycji. Remont świetlic, remiz, utwardzenie dróg lokalnych, budowa…

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, aby w ten szczególny czas w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościły radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. Janusz Kowalski

Uchwały śmieciowe do kosza?

Temat uchwał śmieciowych wraca. W dniu dzisiejszym na Komisji budżetu złożyłem formalny wniosek, by zmienić uchwały regulujące kwestie stawek oraz sposobu naliczania opłat. Zaproponowałem by wszelkie podmioty gospodarcze, bez wyjątku, zostały na dotychczasowych zasadach. Ustawa dopuszczała taką możliwość. Niestety Radni o takiej możliwości nie zostali poinformowani. Oczywiście to również nasza wina, bo jednak nie dopytywaliśmy się o te kwestie. To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że trzeba się czepiać choćby…

Panie Przewodniczący Rady,prosimy o interwencje.

Kazimierz Dolny dn 19.03.2013r Grupa Radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Piotr Guz Rafał Suszek Janusz Kowalski Pan Henryk Kozak Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Na wstępie naszego pisma pragniemy zwrócić uwagę, iż Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, to obok Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego najważniejszy dokument polityki planistyczno-przestrzennej, który na wiele lat wyznaczy kierunek rozwoju gminy, oraz będzie miał decydujące znacznie dla losów i podejmowanych przez Mieszkańców fundamentalnych…

Wielki Tydzień, wielkie sprawy

Wczoraj otrzymałem zaproszenie na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się za tydzień w Wielki Czwartek. Komisje stałe RM zbiorą się, w iście sprinterskim tempie, od poniedziałku do środy. Wielki Tydzień jest dla katolików czasem szczególnym, okresem przygotowania do najważniejszego święta w całym roku liturgicznym. Dlaczego więc Burmistrz zwołał pierwszy raz w historii kazimierskiego samorządu sesję w tym czasie? Oczywiście formalnie sesję zwołał przewodniczący RM Henryk Kozak ale nawet najbardziej oporny…