Z Miasta - Blog Kazimierski

PODZIĘKOWANIE DLA BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

PODZIĘKOWANIE DLA BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA Szanowny Przewodniczący Rady Miasta Kozak, Szanowny Burmistrzu Dunia, Chciałbym z całego serca podziękować za to, że tkwiąc od roku w tak bezmyślnym, bezpodstawnym i talmudycznym uporze, doprowadziliście do tego, że postać mojego Ojca Eugeniusza Kunickiego jest chyba już znana wszystkim mieszkańcom Kazimierza Dolnego. Uważam, że przyjęcie z Waszych rąk jakiegokolwiek uhonorowania jego niezaprzeczalnych zasług dla naszego Miasta i jego wzorcowej postawy patriotyczno-moralnej byłoby…

KOLEJNY KOSZMAREK ESTETYCZNY W PSEUDOPATRIOTYCZNYM SOSIE

Właśnie wracam z naszego cmentarza, gdzie z przerażeniem zobaczyłem próby zamontowania czegoś , co ciężko nazwać pomnikiem. Cztery żelazne sztachety zespawane ze sobą. Na to 8 kawałków wyprostowanego drutu kolczastego ułożonych na kształt krzyża. To wszystko dospawane do kawałka granitu z dokręconą tabliczką z mosiądzu i zalanymi czarną farbą literami napisu mającego świadczyć, że jest to pomnik pamięci ofiar Krwawej Środy w Kazimierzu Dolnym. Tabliczka na granicie wygląda jakby została…

LOŻA NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH SZYDERCÓW

Z wielkim przejęciem wysłuchałem kazania naszego Proboszcza Lewniewskiego w Farze w dniu Święta Odzyskania Niepodległości. Z dużym zaangażowaniem mówił o długu nas wszystkich wobec tych, którzy od czasu I rozbioru Polski do chwili odzyskania niepodległości oddali za nią cenę najwyższą. Wspominał też, tak świetlaną postać i związaną z Kazimierzem Dolnym jakim jest postać Jana Pawła Woronicza, który był proboszczem w Kazimierskiej Parafii a następnie Prymasem Polski, która pozostaje niezauważona przez…

„Ściemniania” w sprawie nowej szkoły-ciąg dalszy.

Mija blisko półtora roku od czasu, kiedy w wyniku wybuchu gazu w Gminnym Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym zawaleniu uległo wschodnie skrzydło budynku. Oszacowany wówczas przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakres zniszczeń został wyliczony na 25%. Ta ważna, a wręcz kluczowa dla podejmowania dalszych działań w sprawie szkoły liczba, powinna być zapamiętana przez wszystkich, którym leży na sercu dobro gminy oraz troska i odpowiedzialność za stan gminnych finansów. Dlaczego warto…

Co można wybudować bez pozwolenia na budowę?

Grupa Radnych Kazimierz Dolny, 20 sierpnia 2012 r. Rady Miejskiej Ul. Senatorska 5 24-120 Kazimierz Dolny Rafał Suszek Piotr Guz Janusz Kowalski Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa Zwracamy się z prośbą o informację, wykładnię prawną, czy na terenach rolnych miasta i Gminy Kazimierz Dolny ma zastosowanie art. 29 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, jeśli tak to w jakim zakresie. Generalnie chodzi…

Komu odrolnić działkę,czyli pytania do grupy trzymającej włądzę!

Kazimierz Dolny, 28 października 2012 Grupa Radnych Rady Miejskiej ul. Senatorska 5 24-120 Kazimierz Dolny Biuro Planowania Budplan Sp. z o. o. ul. Kickiego 26b lok 10 04-390 Warszawa Gminna Komisja Urbanistyczna ul. Senatorska 5 24-120 Kazimierz Dolny Jerzy Żurawski ul. Senatorska 5 24-120 Kazimierz Dolny W dniu 5 października 2012 r. na wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Gminnej Komisji Urbanistycznej, Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym zostali poinformowani,…

Stop-wyprzedaży mienia gminnego za bezcen!

Kazimierz Dolny, dnia 26.10.2012. STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W KAZIMIERZU DOLNYM 24-120 Kazimierz Dolny, Rynek 8, tel. 8188 10 632 Szanowny Pan Henryk Kozak Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Szanowny Panie Przewodniczący, Dnia 17 października 2012 roku droga przetargu została sprzedana nieruchomość w centrum Kazimierza Dolnego – szalet miejski za kwotę 703 820 złotych netto. Ogłoszono również przetarg na sprzedaż Łaźni Miejskiej za kwotę 1 756 698 złotych. Obydwie…

Droga do Mięćmierza uścielana cierniem.

W minioną środę w Starostwie Powiatowym w Puławach odbyło się spotkanie w sprawie budowy drogi do Mięćmierza. Spotkanie zorganizował wice starosta Puławski, Jan Ziomek .Udział w dyskusji wzięli między innymi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, mgr inż. Anna Nizioł ,zastępca dyrektora: mgr inż. Maciej Żurawiecki, burmistrz Kazimierza Dolnego, radni. Ale przede wszystkim na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy sołectwa Okale- Mięćmierz. Niestety niebyło żadnego pracownika wydziału inwestycji kazimierskiego magistratu. To…