Z Miasta - Blog Kazimierski

Rzecz o tym, Jak Kierownik Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym „pomaga” obywatelom, a może pomaga oszustom?

W dniu 20 lipca b.r. otrzymałem list zwykły, w którym to Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych /poniżej/ wzywa mnie do zapłaty 145,oo zł, za wpis do tego rejestru. Od razu zorientowałem się, że jest to próba wyłudzenia ode mnie pieniędzy przez n/n oszusta. Niezależnie od swoich spostrzeżeń w intrenecie po wpisaniu „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych” na pierwszym miejscu ukazuje się: UWAGA, Nie dajcie się nabrać! Kilkadziesiąt wpisów. Jeden z nich „Nie…

Kazimierskie Watergate…

Publikacja przez pana Marcina Mizerę w dniu 10 lipca 2013r kłamliwego i zmanipulowanego artykułu pt. „Kazimierskie żydki, korupcja w samorządach i przejmowanie władzy, czyli „taśmy prawdy” radnego Suszka(kłamstwa precyzyjnie obnażę w kolejnym artykule) w Tygodniku Powiśla, według mnie miała na celu nie tylko skompromitowanie mojej osoby i pozbawienie możliwości ewentualnego ubiegania się o fotel burmistrza Kazimierza Dolnego, ale była również próbą ratowania bankrutującej firmy pani Filipowskiej. W tej sprawie -…

Pomówieniem można zniszczyć wizerunek najuczciwszego, czyli historia rozpracowywania kazimierskiego radnego.

Pracując przez kilka lat w biurze posła do Parlamentu Europejskiego- Zdzisława Podkańskiego miałem niewątpliwą okazję aby dogłębnie i wnikliwie zapoznać się z kulisami życia politycznego, oraz zdobyć bogate doświadczenia w radzeniu sobie z różnego rodzaju grami politycznymi. Uzyskując mandat radnego gminy Kazimierz Dolny nawet nie przypuszczałem, że zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności oceny sytuacji, jak również zdolność odpowiedniego sposobu reagowania, będzie mi potrzebna i to nawet bardzo… W…

Uratować dla potomnych łopatkowe koła napędowe od parostatku ,,Traugutt”

Miasto Kazimierz Dolny powstało, rozwinęło się i wzbogaciło dzięki bliskim i silnym związkom z rzeką Wisłą. O dawnej świetności miasta świadczą relikty minionej epoki w postaci nielicznych ocalałych z zagłady spichrzów zbożowych. W okresie najlepszej koniunktury dla handlu zbożem, w XVI- XVII w istniało 30-40 spichrzy. Usytuowane były wzdłuż brzegu rzeki na długości ok 3 km, tworząc najdłuższy port śródlądowy w Polsce. Koniec tej świetnej epoki datuje się od roku…

Grupa Radnych zaprasza na spotkanie z udziałem specjalistów od Planowania Przestrzennego.

W dniu 11 lipca 2013 (czwartek) o godz.17.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki ul. Lubelska nr 12 w Kazimierzu Dolnym odbędzie się spotkanie (planowane wcześniej na 9 maja b.r)z udziałem dr Barbary Krupy z Zakładu Prawa I Administracji i dr Anny Wieczorek z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej .Tematem spotkania będą skutki prawne decyzji administracyjnych ( Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie).Spotkanie to będzie wydarzeniem przełomowym ponieważ pierwszy…

Burmistrzu nie wzdragaj się od faktów!

Kiedy w dniu 14 czerwca 2013 roku na komisji budżetu Pan Ireneusz Haczewski odniósł się do faktu fałszowania dokumentów przez kazimierskich oberurzędników, pan burmistrz swoim zwyczajem przerwał i zwrócił uwagę aby ten nie używał słów typu fałszowanie, a np. pomyłka (sic). Wyglądało to dość groteskowo ale przyzwyczailiśmy się do tego typu scen. Jak jednak nazwać to, co się zrobiono z działkami Pana Ireneusza. W mojej ocenie to jawne i świadomie…

Kiedy czołgi zniszczą nasz dom, spotkamy się w Kazimierzu!

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w studium (zmiany punktowe dot. działki 274) głos zabrał Pan I. Haczewski .W 2007 roku bez zgody i wiedzy właściciela dokonano zmian w MPZP dla jego działki. Wskutek czego na działce budowlanej zamiast domu, miało powstać zaplecze dla Stoku narciarskiego. Projektantem zmian w planie była znana Nam wszystkim firma Budplan. Historia Pana Haczewskiego to 30 lat walki z kazimierską…

Remont Zamkowego Wzgórza-gdzieś zapodziało się 2 miliony złotych.

Jedną z wizytówek Kazimierza Dolnego stanowiącą o jego atrakcyjności turystycznej jest Wzgórze Zamkowe, które od 2010r z uwagi na rozpoczęty remont pozostaje nadal niedostępne dla zwiedzających. Piszę nadal, gdyż kilkukrotnie władze miasta przesuwały terminy oddania odrestaurowanej „trwałej ruiny” . Również ostatnie zapowiedzi z początku roku, mówiące o czerwcu 2013r , nie zostały dotrzymane. Zdaniem burmistrza Grzegorza Duni z uwagi na długą zimę i liczne opady remont zamku zakończy się dopiero…

List otwarty do mieszkańców Męćmierza i Okala…

List otwarty do mieszkańców Męćmierza i Okala… (List ten napisałem jeszcze w maju) 15 -29 maja 2011 W numerze Wprost z 15-go maja tego roku znalazłem świetny artykuł Zbigniewa Hołdysa, w którym znajduje się fundamentalne pytanie; „co po sobie zostawimy?” i stwierdzenie; „należę do pokolenia, które powoli się zwija”… Po wieloletnich wojażach od półtora roku mieszkam znowu tutaj, w Męćmierzu koło Kazimierza. W miejscu gdzie zbudowałem dom i gdzie już…

Zabrakło odwagi…

Jednym z punktów porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym było podjęcie uchwały o zmianach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla działek, których właścicielem jest radny Janusz Kowalski. Sprawa nie jest nowa- ciągnie się od 2004r ,kiedy to po podjęciu uchwały 105, nie została ona zrealizowana w części dotyczącej rdzennych Kazimierzaków, w tym też Janusza Kowalskiego. Podjęte przez obecną Radę Miejską działania naprawcze pierwotnie objęły również oprócz…