Z Miasta - Blog Kazimierski

„Dożynanie” Kazimierza Cz. X - Studium pogardy.

Żeby dosadnie określić atmosferę jaka panowała podczas obrad Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego w dniu 19 maja 2011 r., należałoby użyć słowa groteska. Cynizm i wyrafinowanie urzędników - bezgraniczne. Doskonale pasuje do tego określenie, które widnieje na bramie piekieł „Wy którzy tu wstępujecie porzućcie wszelkie nadzieje”. Parafraza tego cytatu jest wymowna, świadczy o tym, że w kontekście tych wydarzeń jesteśmy bezradni. Amatorstwo burmistrza jak również (co wręcz nieprawdopodobne) planistów wedle…

Studium Uwarunkowań- wolna amerykanka!!!

W dniu 19 maja 2011r, a więc tuż przed debatą społeczną, której początek w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kazimierz Dolny Pan Burmistrz zaplanował na dzień 23 maja 2011, odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistycznej RM w Kazimierzu Dolnym. Pomimo tego, iż projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu w dniu 6 kwietnia 2011r jak również pomimo tego, iż osobiście składałem wniosek do Przewodniczącego Komisji Urbanistycznej Pana Leszka…

„Zapora” w Kazimierzu.

19 maja mija 66 rocznica akcji oddziału legendarnego dowódcy mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na posterunek MO w Kazimierzu Dolnym. W rzeczywistości posterunek ten zarządzany był przez NKWD (mentalni ich spadkobiercy zarządzają Policją do dzisiaj). Celem takich posterunków nie było zapewnianie porządku publicznego w danym mieście, a jedynie działania mające na celu eksterminację ludności zagrażającej sowietyzacji Polski. Ludność, która nie dawała się indoktrynować bolszewikom i służącym im Polakom była wywożona na…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. IX - Uchwała nr 130.....

Wielokrotnie wskazywałem na niekorzystne dla miasteczka praktyki stosowane w kazimierskim magistracie. Zwracałem również uwagę na kierunki wyznaczone przez „Organizację”, która ma rzeczywistą władzę w mieście. Jak sądzę, głównym zadaniem i kierunkiem działania tych ludzi jest wysiedlenie autochtonów. Założenia „Organizacji” są stare jak świat. Chodzi o pozbawienie Kazimierzaków zarabiania godziwych pieniędzy w miejscu zamieszkania, czyli mówiąc krótko chodzi o uniemożliwienie mieszkańcom prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź skuteczne jej utrudnianie. Zapyta ktoś…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VIII - Kondominium sitwy.

Emocje związane z wyłożonym studium sięgają zenitu i to oczywiście nikogo nie dziwi. Jest to zrozumiałe, ponieważ dla wielu z nas jest to warunek życia i rozwoju, decydujący o losach naszych rodzin w perspektywie najbliższych 20 lat. Pikanterii dodaje fałszywa teza, że Planami zagospodarowania przestrzennego a tym samym i Studium decydują jakieś ścisłe kryteria, wręcz absolutne - nic bardziej mylnego. Ugruntowało się także przekonanie, zresztą słuszne, że przekwalifikowywanie działek należy…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VII – „Organizacja”.

Chyba nikt z naszej kazimierskiej społeczności nie ma wątpliwości, że niektóre osoby, najczęściej z zewnątrz, są uprzywilejowane w załatwianiu niemalże każdej sprawy w magistracie. Chodzi głównie o uzyskiwanie pozwoleń u konserwatora na budowę, ale także o zmiany w MPZP itp. Tubylec przez lata nie mógł przekształcić działki, natomiast „warszawiak” dostaje prezent od ręki. Tego typu relacje odległościowe na linii petent -urzędnik, budowane były przez dziesięciolecia w okresie Polski Ludowej, a…

Studium Uwarunkowań - powszechnie przyjęte prawo, czy prywatny folwark?

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny- powszechnie przyjęte prawo czy prywatny folwark? W dniu 6 kwietnia 2011r po blisko sześciu latach od rozpoczęcia prac projektowych (swoisty rekord) został wyłożony do publicznej informacji projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny. Z tym ważnym projektem dokumentu, który z uwagi na swoje znacznie winien mieć decydujący wpływ na wyznaczenie kierunków rozwoju gminy poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego…

Strategiczna droga na lotnisko w Dąbrówce.

Na ostatniej komisji budżetu, która odbyła się 27 kwietnia (dzień przed VII sesją RM), jednym z tematów było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Otóż zmiana ta podyktowana była między innymi tym, że do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie około 1 mln złotych z MSWiA, z przeznaczeniem na budowę drogi Dąbrówka - Rogów, jako droga strategiczna w razie powodzi. Dla wyjaśnienia dodam,…