Z Miasta - Blog Kazimierski

Radni boją się odpowiedzialności?

Jednym z głównych tematów ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym był budżet gminy na 2013r. Pomimo zapisania w tegorocznym planie finansowym wielomilionowych kwot na następujące inwestycje- modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji, remont wzgórza zamkowego, czy planowane rozpoczęcie największej w historii gminy inwestycji – jaką jest budowa szacowanej na 26 milionów złotych nowej szkoły, to uwaga Państwa Radnych została skupiona na kwocie 8 tys. złotych, przeznaczonej na progi spowalniające.…

Szalet pożera jak smok gminne finanse

Najdroższy w Europie szalet miejski, który został wybudowany na peryferiach miasta za ponad 1,3 mln złotych, miał rozwiązać problem braku toalet w mieście. W opinii burmistrza miał być wizytówką miasta i synonimem europejskości. Niestety oddany do użytku w sierpniu 2012 r. przybytek generuje straty i to wcale nie małe. Z pisma jakie otrzymałem (zamieszczam poniżej) wynika, że niewielki zysk przypadł jedynie na sierpień. We wrześniu kibel przyniósł już straty. Informacji…

Sesje Rady Miejskiej nadal bez mieszkańców

Jednym z czołowych postulatów jakie przyświecały nowej Radzie, miała być transparentność obrad. W związku z tym pierwsze sesje Rady Miejskiej odbywały się w godzinach popołudniowych. Chodziło o to, aby jak największa rzesza mieszkańców mogła przysłuchiwać się obradom. Z powodu trudności lokalowych związanych remontem Kazimierskiego Ośrodka Kultury, sesje ponownie przełożono na godziny poranne. Obecnie kiedy ośrodek został wyremontowany, złożyłem wniosek aby sesje odbywały się w godzinach popołudniowych. Co na to radni…

O tym jak zaprzepaszczono szanse i zmarnowano 11 mln złotych, czyli mowa o Renovacji zamkowego wzgórza

Na poniedziałkowej Komisji planowania i zagospodarowania przestrzennego wysłuchaliśmy wystąpienia Pana Konrada Grabowskiego prezesa firmy Renova, która wygrała przetarg na renowację wzgórza zamkowego. Początkowe idee i założenia o których mówił burmistrz Grzegorz Dunia były słuszne i korzystne dla miasta. Prace na zamku poza zabezpieczeniem murów miały obejmować m. in. odgruzowanie pomieszczeń piwnicznych. W wyniku tego miały powstać pomieszczenia techniczno-socjalne, niezbędne do organizacji imprez kulturalnych. Ponadto w południowej części zamku miały powstać…

O tym co nas trapiło cztery miesiące przed wybuchem szkoły…

Czwarta sesja rady miejskiej odbyła się 31 stycznia 2011 roku, dokładnie cztery miesiące przed wybuchem gazu, który zniszczył część szkoły. Wtedy na sesji radny Kamil Wydra zadał burmistrzowi pytania dotyczące prac remontowo-budowlanych jakie należy przeprowadzić w budynku szkoły. Burmistrz odpowiadając przekonywał nas, że wszystko co zrobił dotychczas w sprawie szkoły to maksimum możliwości. Jego wypowiedzi utwierdzały nas w przekonaniu, że nie ma powodu do jakichkolwiek obaw o losy szkoły. Zaznaczył,…

Remont wzgórza zamkowego- worek bez dna?

Przeglądając i analizując tegoroczny projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny, nad którym obecnie toczy się dyskusja w Komisjach, nie sposób nie zauważyć zwiększenia, w porównaniu z rokiem ubiegłym całkowitych (szacowanych) kosztów Rewaloryzacji i Zagospodarowania Zespołu Zamkowego, do kwoty 11.099.809 PLN. Zwróciło to moją uwagę, głównie z powodu wysokości kwoty, która jest niebagatelna i wynosi ponad 2 miliony złotych, w porównaniu z zapisami budżetu na 2012r. ( wówczas planowana całkowita kwota tego…

Pożar Knajpy u Fryzjera w Kazimierzu Dolnym

Kazimierz Dolny 02.01.2013 r. Pożar Knajpy u Fryzjera w Kazimierzu Dolnym Stanowisko Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Kazimierza Dolnego W dniu 31 grudnia 2012 roku miało miejsce zdarzenie, które dla mieszkańców Kazimierza Dolnego zawsze niesie smutek i troskę o poszkodowanych. Pożar Knajpy u Fryzjera sprawił, że zbliżający się Sylwester w tym roku dla wielu połączy się trwale z tym przykrym wspomnieniem. Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym na specjalnie zwołanym…

Mydlenia oczu ws. budowy nowej szkoły-ciąg dalszy.

Fundamentem każdego przedsięwzięcia, każdej małej i dużej inwestycji jest odpowiednio zaplanowany, przemyślany i realistyczny montaż finansowy. Wiedzą o tym wszyscy, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie w prowadzeniu inwestycji. Kiepskie i nierealne zestawienie finansowe rozłoży nawet najlepszą i najwspanialszą inwestycję. Mogliśmy się już o tym przekonać na podstawie Szkolnych Obiektów Sportowych, na które Nasza Gmina straciła ponad 2 miliony złotych przeznaczonych na dokumentację techniczną. Dlaczego te obiekty nie powstały- wiedzą teraz prawie…