O tym, dlaczego plan był zły. Część II

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
O tym, dlaczego plan był zły. Część II
"W CELOWNIKU"

Obaj burmistrzowie przekonują, że plan był dobry, ale Wojewoda Lubelski uznał, że projekt planu należało ponownie wysłać do uzgodnień do RDOŚ. Na analizę uzgodnienia RDOŚ przyjdzie pora w kolejnym poście z tej serii, teraz zajmę się analizą samego rozstrzygnięcia Wojewody. Okazuje się, że sprawa uzgodnienia RDOŚ to tylko wierzchołek góry lodowej. Poniżej wykaz innych zarzutów Wojewody do planu. Nie ma co komentować, wystarczy przeczytać.

 1. Niezgodność planu z obowiązującym studium.

Na ten aspekt zwrócił w swym postanowieniu także RDOŚ, oczekując naprawienia błędów. Wojewoda poszedł dalej – posłużył się określeniem „liczne naruszenia ustaleń wskazanego studium w uchwalonym planie miejscowym”, wskazując m.in. następujące obszary:

 • teren 9.MN powiększony o działkę nr 56 przeznaczoną w studium pod uprawy rolnicze,
 • teren 42.MNP powiększony o działkę 2081/1 i 2086/2 kosztem terenów 3.ZP i 4.ZP,
 • teren 32.MNP powiększony kosztem 17.ZL,
 • teren 36.MNP powiększony kosztem 36.ZL,
 • teren 29.MNP powiększony kosztem 9.ZL,
 • teren 144. MN powiększony o działkę nr 348 kosztem terenu oznaczonego symbolem 42.ZL,
 • itd...

Szerszą analizą Wojewoda objął teren 1.US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji - stok narciarski (Stacja Narciarska Kazimierz Dolny). Oczywiście temu terenowi poświęcę odrębną notkę, bowiem wiele osób i podmiotów zwracało uwagę na ten problem. Wojewoda stwierdził, że „Zapisy planu umożliwiają zatem lokalizowanie zabudowy w sposób dowolny, na całym terenie 1.US włącznie z dopuszczeniem zabudowy hotelowej – czego studium nie przewiduje. Ustalenia dla terenu 1.US ewidentnie naruszają ustalenia zawarte w studium uwarunkowań, które precyzyjnie wskazało zarówno lokalizację zabudowy kubaturowej jak również jej funkcje i rodzaje”.

 1. Zapisy planu nie spełniają wymagań w odniesieniu do ustalenia obsługi komunikacyjnej.

Wojewoda zwrócił uwagę, że plan nie zapewnia dojazdu do terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 151.MN, 162.MN, 163.MN, 167.MN, 171.MN, 173.MN, a także dla terenu 1.MNPz.

 1. Bark miejsc parkingowych dla terenu 18a.MS (dawny Hotel Polski, później Esterka).

Również Esterce poświęcę osobny tekst, ale dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na pytania skierowane do burmistrza oraz lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewoda stwierdza, że „istnieje obowiązek określenia w planie miejscowym minimalnej liczby miejsc postojowych w stosunku do każdej z przewidzianych funkcji, przy czym nie ma znaczenia, czy przeznaczenie terenu jest przeznaczeniem podstawowym, czy uzupełniającym”. Dalej pisze: „Biorąc pod uwagę, zarówno szeroki katalog funkcji, jakie mogą być realizowane na terenie 18a.MS jak również fakt, iż działka nr 874/1 położona w ścisłym centrum miasta pozostaje terenem dotychczas niezainwestowanym, wskazanie obowiązku realizacji jednego tylko miejsca parkingowego dla obsługi tej działki nie wypełnia upoważnienia ustawowego z art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

 1. Co innego w tekście, co innego na rysunkach.

Wojewoda wykazał niezgodność tekstu planu z rysunkiem w odniesieniu do terenu 178 MN. Na załączniku graficznym wrysowany jest teren 178 MN, natomiast w tekście planu znajdują się ustalenia dla terenów od 1.MN do 177.MN, tym samym dla terenu 178.MN brak jest ustaleń w przedmiotowym planie.

 1. Wąwóz Czarny.

Wojewoda wykazał także niezgodność rysunku planu ze stanem faktycznym odnośnie przebiegu drogi gminnej 31.KDW. Na rysunku planu droga kończy się „ślepo”, podczas gdy w rzeczywistości ma swoją kontynuację w kierunku miejscowości Jeziorszczyzna. Dziwna sytuacja, bowiem sprawa dotyczy wybetonowanego przez burmistrza Wąwozu Czarnego – w opinii niektórych strategicznej inwestycji, nawet ratującej życie.

 1. Brak podpisu załączników.

Wojewoda Lubelski stwierdził: „Zgodnie z art. 67a ust. 5 ustawy dane przestrzenne tworzone dla planów miejscowych stanowią załącznik do uchwały przyjmującej ten plan. Tymczasem załącznik nr 4 do uchwały zawierający dane przestrzenne, dostarczony do tut. organu w dniu 21 stycznia 2022 r. zawierał następujące błędy:

 • walidacja tego załącznika nie powiodła się, co wskazuje, iz został sporządzony w sposób nieprawidłowy;
 • załącznik nie był podpisany”.

CDN

Czytany 2595 razy

Komentarze

+1
#39 Apokalipsa 13-03-2022 13:27
Cytuję Ddddd:
Cytuję Apokalipsa:
Cytuję rozpusta:
[quote name="Apokalipsa"]Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.


Dlaczego ciągle wypisujesz katastroficzną przyszłość , a przetrwanie w tajemną moc. ?

To nie katastrofa tylko Ostrzeżenie dla ludzi żyjących daleko od Boga i nie przestrzegających Jego przykazań. Osobiście się cieszę, że ten cały syf oparty na fiducjarnym pieniądzu, kłamstwach, wykorzystywaniu, manipulacjach i medialnym oszołomstwie się skonczy! Jezus nadchodzi!

Cytuję Apokalipsa:
Cytuję rozpusta:
Cytuję Apokalipsa:
Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.


Dlaczego ciągle wypisujesz katastroficzną przyszłość , a przetrwanie w tajemną moc. ?

Czyli tylko złoto nas uratuje. Złoto to prawda…

Tylko Jezus jest droga, prawdą i życiem!
+1
#38 Ddddd 12-03-2022 20:31
Cytuję Apokalipsa:
Cytuję rozpusta:
Cytuję Apokalipsa:
Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.


Dlaczego ciągle wypisujesz katastroficzną przyszłość , a przetrwanie w tajemną moc. ?

To nie katastrofa tylko Ostrzeżenie dla ludzi żyjących daleko od Boga i nie przestrzegających Jego przykazań. Osobiście się cieszę, że ten cały syf oparty na fiducjarnym pieniądzu, kłamstwach, wykorzystywaniu, manipulacjach i medialnym oszołomstwie się skonczy! Jezus nadchodzi!

Cytuję Apokalipsa:
Cytuję rozpusta:
[quote name="Apokalipsa"]Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.


Dlaczego ciągle wypisujesz katastroficzną przyszłość , a przetrwanie w tajemną moc. ?

Czyli tylko złoto nas uratuje. Złoto to prawda…
-3
#37 Apokalipsa 12-03-2022 16:06
Cytuję rozpusta:
Cytuję Apokalipsa:
Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.


Dlaczego ciągle wypisujesz katastroficzną przyszłość , a przetrwanie w tajemną moc. ?

To nie katastrofa tylko Ostrzeżenie dla ludzi żyjących daleko od Boga i nie przestrzegających Jego przykazań. Osobiście się cieszę, że ten cały syf oparty na fiducjarnym pieniądzu, kłamstwach, wykorzystywaniu, manipulacjach i medialnym oszołomstwie się skonczy! Jezus nadchodzi!
0
#36 rozpusta 12-03-2022 14:20
Cytuję Apokalipsa:
Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.


Dlaczego ciągle wypisujesz katastroficzną przyszłość , a przetrwanie w tajemną moc. ?
-4
#35 Apokalipsa 12-03-2022 13:59
Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię i zaufajcie Jezusowi. Czas się wypełnia. Czeka nas wielki ucisk, który możemy przetrwać tylko z Bożą pomocą.
+3
#34 grey 11-03-2022 20:42
Cytuję Duduś:
A czy nie jest tak, że urząd pracuję od poniedziałku do piątku. Więc jak poszła w sobotę bez polecenia wydanego przez burmistrza, to czy to nie jest przynajmniej nadużycie? Zaraz jeszcze wywołają wojenkę że Stanami, i będzie wstyd nie tylko na Polskę, ale na cały świat. Jeszcze nas z NATO wypierniczą :lol:

Pewnie że jest. Hormony przyczyną konfliktu dyplomatycznego.
+3
#33 Duduś 11-03-2022 20:36
A czy nie jest tak, że urząd pracuję od poniedziałku do piątku. Więc jak poszła w sobotę bez polecenia wydanego przez burmistrza, to czy to nie jest przynajmniej nadużycie? Zaraz jeszcze wywołają wojenkę że Stanami, i będzie wstyd nie tylko na Polskę, ale na cały świat. Jeszcze nas z NATO wypierniczą :lol:
+3
#32 Postulat 11-03-2022 13:28
"kolohhw: no ale skoro rząd wszystko robi sam i do tego rozdaje pieniądze na imigrantów to chyba obniżka się nie należy?"
Chyba musisz być mocno kasiasty skoro podwyżki masz w d.pie ;););)

Postulat 3: Nie wypuszczać urzędników za mury magistratu. Narobią tylko kaszany np. ostatnio w "prasie" czy wywiady na Rynku (wice i przewodnicząca SM). Dwa lata pandemii siedzieli bez petentów i teraz najwyraźniej brakuje obycia, kultury i cierpliwości do ludzi. Nie wspomnę o "małych" kłamstewkach - a noski co raz dłuższe.
+2
#31 kolohhw 11-03-2022 07:24
Cytuję Postulat:
Cytuję Postulat:
W związku z wojną na Ukrainie i napływającą wielką ilością uchodźców przyjmowanych przez nasze społeczeństwo, proponuję założyć listę postulatów do lokalnej kazimierskiej władzy samorządowej.
Postulat nr 1: Obniżyć kosmiczną cenę wody (i ścieków), która już znacząco uszczupla nasze domowe budżety.

ale przedwczoraj premier mówił że to on z rządem pomógł i pomaga imigrantom, dlatego nie rozumie Twojego postulatu


TO NAUCZ SIĘ CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM ;););)
Postulat nr 2. Obniżyć, a nie podwyższać!!! opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
/Czy do osób zamieszkujących daną nieruchomość mamy teraz zgłosić w deklaracji również zameldowane u nas osoby z Ukrainy?/

no ale skoro rząd wszystko robi sam i do tego rozdaje pieniądze na imigrantów to chyba obniżka się nie należy?
+8
#30 Ohhj 11-03-2022 00:04
Cytuję Mała:
Wstydzę się tego samorządu. Pomaganie uchodźcom w Kazimierzu jest żenujące. Na początku jedna urzędniczka pokłóciła się publicznie o to kto więcej pomaga, komu przypisać zasługi... Dzisiaj czytam w Dzienniku Wschodnim że jest kolejna afera i znowu jakaś urzędniczka zrobiła aferę, pan zastępca burmistrza opowiada o udzielonej reprymendzie. No mam nadzieję że to nie ta sama bo zgodnie z prawem to już powinno zostać wpisane do akt! Może w tym urzędzie baby dostają jakiegoś dziwnego wściku! Błagam to jest opłacane z naszych pieniędzy i idzie w całą Polskę, zatrudnijcie może jakiegoś normalnego faceta


Ta sama

Dodaj komentarz