"Kazimierska Ośmiornica",czy lokalna sitwa? Uchwały widziane okiem biegłych sądowych !

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Procedowane od 9 lat studium kierunków i zagospodarowania terenu miasta i gminy Kazimierz Dolny zostało chyba zakończone. Chyba ponieważ nie wiem co może się jeszcze wydarzyć z tym dokumentem. Tak  naprawdę studium powinno być zakończone kilka lat temu.Nie zostało ponieważ nie chciał tego burmistrz. Dzisiaj  formalnie  radni  Rady Miejskiej zakończyli rozpatrywanie uwag wniesionych po raz kolejny przez właścicieli działek. Po raz kolejny zwróciłem uwagę radnym, że  łamane jest prawo w zakresie procedur ustawy o planowaniu przestrzennym. Między innymi chodziło o to, że w 2011 po procedurze przyjmowania uwag  do projektu studium Rada Miejska powinna w drodze uchwały przyjąć bądź odrzucić  wniesione uwagi. Takiego projektu uchwały burmistrz nie przedłożył Radzie.Było to świadome działanie burmistrza.O tym  fakcie nikt nie mówił i nikt nie chciał słuchać,przemilczał burmistrz, prawnicy  zatrudnieni w kazimierskim magistracie.Jak widać  radcy prawni  z tytułami naukowymi  w imię partykularnych interesów  akceptują łamanie prawa,a może doradzają w tym kierunku burmistrzowi, radnych w większościmało  to nie interesuje. Pozwoliłem sobie przytoczyć fragment opinii biegłych sądowych  z zakresu planowania przestrzennego, którzy kilka lat temu zostali powołani do zbadania zgodnego z prawem kilku uchwał,zachęcam do tej lektóry,jest ciekawa a zarazem poraża. Czy ta kontrola czegokolwiek burmistrza  i urzędników nauczyła? Czy  może  świadomie kpią z  przepisów prawa ponieważ wiedzą, że takie działania utrzymują ich przy władzy.Może sa pewni,że lokalna grupa interesu powiązana dla interesu z najważniejszymi użędnikami w Państwie  rozpostarła nad nimi parasol ochronny.Taki lokalny "Układ Zamknęty"? Zapewniam Państwa,że  to  co przeczytacie poniżej to niewielki wycinek,promil  tego co dzieje się na co dzień  w kazimierskim magistracie.

J.K

alt

Kliknij  w obrazek aby otworzyć.

 

Czytany 7026 razy

Komentarze

0
#11 grymas50 01-03-2014 18:16
Powoływanie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ograniczenia obowiązujące na ich terenie
Ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W naszym kraju powołano 221 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, zajmujących powierzchnię 94 642 ha, czyli ok. 0,3% powierzchni kraju (stan na 31.12.
0
#10 grymas50 01-03-2014 18:14
W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku:

"Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne."

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków[1].

Według danych z 31 grudnia 2011 roku liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w Polsce wynosiła 324 i zajmowała powierzchnię 94 926,7 ha[2].
+1
#9 grymas50 01-03-2014 18:11
ciąg dalszy tego pisma
" W odpowiedzi na termin naboru wnioskow, informuję, że termin skladania wnioskow jaki obowiązywał w procedurze zmiany studim bylm określony w ogłoszeniu sporzadzonym, na podstawie art 11 pkt 1 ustawy...... , czyli od dnia 21.10 2005 do dnia 15.11 2005. Termin ten nie był przesuwany a co za tym idzie, w procedurze formalno- prawnej był ostateczny".
Mam pytanie> Czy faktycznie nim był ?
dalej to pismo:
"Po dniu 15 listopada 2005 do Urzędu...... Burmistrz wychodzac naprzeciw oczekiwaniom.... podjal decyzję by przekazywać wnioski do pracowni projektowej. Ostatnim terminem ich przekazania był dzień 2 września2008 r.wynikl on z pisma pracowni BUDOPLAN L.dz, MKD 0108/2008 zawierającego prośbę.... zakończenia opracowania ostatecznej wersji projektu zmiany studium"
No i pytanie> Kto po tym okresie wnosił o UWZGLEDNIENIE swoich potrzeb?
To tyle z tego pisma/ Jest jescze mapka. Nie posiada ona żadnych odniesień kartograficznych, ajedynie WIDOK Okala znumeracją Budplanu : 4a ,23, 27, no i nazwa: ZESPÓŁ PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWY MĘĆMIERZ OKALE."
ps. nie ma takiej miejscowości, jak MĘĆMIERZ/ jest MIĘĆMIERZ/ , a ponadto skad ta nazwa ZESPOŁU..... ?
+1
#8 grymas50 01-03-2014 17:46
Zanim będzie cdn muszę przytoczyć:
"Burmistrz Maciej ŻURAWIECKI odpowiada:"
" W odniesieniu do istniejacej "nowej zabudowy"na obszrze Okala, ptóra powstała mimo nie przeznaczenia tych terenów na rysunku obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowani a przestrzennego ( plan zatwierdzony..... z dn.17.06.1998 r) mogęjedynie udzielić informacji, że pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe w Puławach.""
Władze WIDZĄ nielegał i co?
Karalne NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU, jak amen w pacierzu.
Stan dzisiejszy ?. PRZEDAWNIENIE.
+1
#7 grymas50 01-03-2014 17:40
Poczytajmy.
Pismo nr 6720.1.7.2011 z dnia 28.04.2011 r.
Burmistrz Maciej ŻURAWIECKI odpowiada:"
" W odniesieniu do istniejacej "nowej zabudowy"na obszrze Okala, ptóra powstała mimo nie przeznaczenia tych terenów na rysunku obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( plan zatwierdzony..... z dn.17.06.1998 r) mogęjedynie udzielić informacji, że pozwolenie na budowę wydaje Starostwo Powiatowe w Puławach."
i dalej.
" Organem uprawnionym ustawą do wiażacych interpretacji zapisow planu w przypadku decyzji o pozwolenie na budowę zgodnie s pismem Ministerstwa ......... jest administracja architektoniczno- budowlana - Starostwo Powiatowe w Pulawach, a opinie organów odpowiedzialnych za sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają charakteru wiażącego"
ZAPAMIETAJCIE TO OSTATNIE ZDANIE.
dalej to samo pismo
"Jednocześnie informuję, że w przypadku uzyskania pozytywnej opinii GKUA dotyczącej zabudowy w tym obszarze i w związku z czym uwzględnie uwagi mieszkańców dotyczacej wyznaczenia tych terenów w projekcie zmiany stadium nie daje 100% potwierdzenia że dzialki te zostaną przekształcone pod tereny budowlane, pomimo pozytywnej opinii GKUA organy i instytucje uzgadniające i opiniujace studium mogą nie wyrazić pozytywnego uzgodnienia w tej sprawie"
Teraz porownajcie te ostatnie zdanie z POPRZEDNIM.
Pytanie. KTO TU RZĄDZI?
cdn
+4
#6 grymas50 27-02-2014 09:13
Radca Prawny Urzędu Miasta i Gminy!!!!!!!!!!
Kto nim jest?. Ile zarabia? Ile razy w 2013 roku wystapil przed Sądem broniąc racji p. Burmistrza i z jakim skutkiem?>
+2
#5 grymas50 27-02-2014 07:50
J.K. napisał:" W przypadku studium jest to tylko opinia, która jak już powiedziałem nie jest wiążąca dla burmistrza."
Tylko, że na sporzadzenie STUDIUM należy wydatkować PUBLICZNE pieniadze i je WYDATKOWANO. Jest to tzw. NIEGOSPODARNOŚĆ .
+4
#4 J.K 27-02-2014 07:17
@Grymas 50.Nie mam dobrych wieści. Przy podejmowaniu uchwał złamano przepisy KPA do takiego stopnia, że biegła stwierdziła, że może to spowodować wystąpienie przez pokrzywdzonych z pozwami zbiorowymi przeciwko Gminie Kazimierz o odszkodowania. Wkrótce zamieszczę dodatkowe dokumenty z tym związane. Odnoście Studium dodam tylko (poza tym co już napisałem),że Ustawa o planowaniu przestrzennym w art. 11 pkt 5 i 6 przewidują konieczność dokonania określonych uzgodnień. Przy czym uzgodnienia te nie są wiążące dla burmistrza. Należy pamiętać, że studium to nie Plan. Przepis art. 23 u.p.z.p. zobowiązuje organy wymienione w art. 11 pkt 5 i 6 u.p.z.p. do współpracy przy sporządzaniu projektu studium, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków i udzielaniu informacji. Zgodnie z art. 24 ust. 1u.p.z.p. współpraca ta między innymi musi odbywać się na koszt organów opiniujących. Burmistrz doskonale zadawał sobie sprawę ,że okłamuje społeczeństwo mówiąc ,że przepisy nie pozwalają, bądź co często przytacza, że Konserwator się nie zgodził….. W przypadku studium jest to tylko opinia, która jak już powiedziałem nie jest wiążąca dla burmistrza. W przypadku Pomnika …..Konserwator dopiero na etapie Planu wydaje stosowne postanowienie. Przy czym kiedy studium jest już uchwalone ( i nie uchylone przez wojewodę)to konserwator jest pod presją i musi liczyć się z wolą Rady, mimo, że np. pozytywnie nie zaopiniował danego studium. Jednak ma sens i znaczenie w przypadku kiedy burmistrz Wójt itd. stoi murem za tym co znajduje się w uchwalonym studium. Obecnie sytuacja jest zgoła inna, to burmistrz stoi na baczność przed Konserwatorem. Znamy jednak przypadki ( o tym pisałem) gdzie burmistrz ( jak chciał) uzgodnił z konserwatorem rzeczy niemożliwe, sprzeczne z aktami prawnymi wyższego rzędu.
I podobnie co jest to napisane w raporcie nikt (Urząd Wojewódzki) tych uchwał nie zakwestionował
J.K
+6
#3 Artur 26-02-2014 15:27
capo di tutti capi-szef wszystkich szefów
capo di capi re-senior lub emerytowany członek
capo crimine-głowa rodziny przestępczej
capo bastone-podszef
consigliere-doradca
caporegime- osoba mająca pod sobą regiment
soldati-żołnierz
picciotto-niska rangą osoba wspierająca działania
giovane d'onore członek stowarzyszony

Podobieństwa nasuwają się same...
+5
#2 zoriętowany 26-02-2014 12:28
Bardzo dobry materiał!brawo radny.Wytrwaj do końca.Burmistrzowanie masz w kieszeni na sto procent.Upewniłem się co doceniany pana po tym jak jest pan atakowany na mieście przez środowiska związane z burmistrzem Grzegorzem D.Ta kontrola CBA potwierdza ,że istnieje układ zamknięty!To są układy mafijne!Dlatego nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej!

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież