Aktualności - Blog Kazimierski

Wiosenny szał piromanii

Wypalanie traw i ściernisk stanowi niechlubny zwyczaj, z którym stykamy się szczególnie w okresie wiosennym, kiedy przyroda budzi się do życia. Chociaż wielokrotnie dowiedziono, że tego typu zabiegi negatywnie wpływają na glebę przyczyniając się do spadku plonów, nadal wypalanie traw jest zjawiskiem powszechnym, również na terenie naszej gminy. Zwróćmy uwagę, że wypalanie roślinności powoduje również śmierć wielu zwierząt, w tym pożytecznych mrówek, biedronek, trzmieli czy pszczół. Wysoka temperatura i ogień…

Akcja- Kazimierskie Gabaryty

Miałem nadzieję, że będzie powód, by pochwalić Pana Burmistrza za podejmowane działania. Niestety nic z tego, ale naprawdę było blisko. Rzecz się tyczy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Pomimo tego, że zamiary były słuszne, to jednak wyszło jak zawsze… Oczywiście część mieszkańców złożyła odpady w wyznaczonych miejscach, korzystając z okazji pozbycia się uciążliwych śmieci. Niestety ktoś zapomniał je odebrać i wywieźć na wysypisko. I tak przez cały weekend turyści odwiedzający nasze miasteczko…

Niewydolni Radni

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbyła się 30 marca 2011 roku miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia. Pierwsze to nadanie honorowego obywatelstwa Kazimierza Dolnego Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Drugie to tradycyjnie comiesięczna „zadyma” związana z blogiem. Na początku sesji Rada Miasta przychyliła się do inicjatywy organizacji społecznych i poparła wniosek Światowego Związku Żołnierzy Arami Krajowej, Stowarzyszenia Kombatantów Polskich i Akcji Katolickiej w Kazimierzu Dolnym nadając Rotmistrzowi Pileckiemu…

Cofanie koncesji na alkohol zgodne z konstytucją

Przedsiębiorca straci koncesję na handel alkoholem nawet, jeśli to nie on sprzedał go nieletniemu. To zgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny Trybunał badał (sygnatura akt P 26/09) pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w sprawie Ireny Z., prowadzącej w Słupsku sklep, m.in. ze stoiskiem alkoholowym. W 2007 r. sprzedano tam piwo nieletnim. W lipcu 2008 roku prezydent Słupska, powołując się na przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu…

Mały browar, duże zyski

Koncernom piwnym rośnie nowy konkurent. Coraz większą furorę robią u nas piwa z browarów regionalnych i restauracyjnych W Polsce działa już około 20 minibrowarów, a do końca tego roku powstanie co najmniej dziesięć kolejnych. – Tempo, w jakim będzie rosła liczba restauracji warzących piwo, szybko nie wyhamuje. Za 20 lat powinno być ich w Polsce około 200 – uważa Andrzej Gałasiewicz, właściciel firmy Minibrowary.pl, która w najbliższych miesiącach uruchomi warzelnie…

PROTOKOŁ Nr V/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 28 lutego 2011r.

PROTOKOŁ Nr V/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 28 lutego 2011r. ZAŁĄCZNIKI: 1. Lista obecności Radnych. 2. Lista obecności osób uczestniczących w sesji. 3. Pismo Pana Tomasza Falby z dnia 18 lutego 2011r. 4. Pismo Komendanta Powiatowego Policji z dnia 28 lutego 2011r. 5. Pismo adwokata Rafała Bochniarza z dnia 21 lutego 2011r. 6. Pismo Posłanki na Sejm RP Joanny Muchy z dnia 14 lutego 2011r. 7.…

Oszczędność rachunku w gminach jest możliwa?

Wystarczy zaledwie 10 proc. środków własnych by samorządy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynków publicznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowując program finansowy wspierający termomodernizację w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), proponuje finansowanie dotacyjne pochodzące z handlu emisjami CO2 oraz dodatkowe pożyczki preferencyjne, które łącznie stanowią pakiet finansowy pokrywający 90 proc. wydatków kwalifikowanych. Dzięki takim inwestycjom burmistrzowie, starostowie, ZOZ-y czy straże o co najmniej 1/3 zwiększą…

Pismo do Pana Burmistrza Duni w sprawie Studium

Pismo do Pana Burmistrza Duni w sprawie zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Po blisko 6 latach (swoisty rekord!) od rozpoczęcia prac związanych ze zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego mieszkańcy naszej gminy w dniu 6 kwietnia 2011r doczekają się w końcu wyłożenia owego dokumentu. Ten jakże ważny dla naszej gminy i mieszkańców dokument od wielu miesięcy budzi kontrowersje nie tylko wśród mieszkańców, ale również i części…

Posprzątajmy Kazimierskie Wąwozy

Kazimierz Dolny, dn. 28 marca 2011 r. Pan mgr Jerzy Arbuz Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym Pan mgr inż. Teodor Józefacki Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym Pan mgr inż. Andrzej Pisula Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bochotnicy Pani mgr Marzena Siwiec Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kuncewiczowej w Rzeczycy Pani mgr Marzena Sypuła Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kazimierzu Dolnym Posprzątajmy Kazimierskie Wąwozy…

Śmieci, temat rzeka, czy Himalaje niemożności?

Kazimierskie śmieci stały się sławne, o czym dowiedzieliśmy się z ogólnopolskich mediów. O tym problemie pisałem zarówno na blogu jak i alarmowałem przy różnych okazjach. Prosiłem burmistrza o interwencje w konkretnych przypadkach. O niechlubnej wizytówce miasta mówili również radni jak i mieszkańcy miasta.Mimo licznych interwencji nadal odnosi się wrażenie, że burmistrz albo bagatelizował problem, albo nie potrafił stawić mu czoła. A czując się „atakowanym” (zupełnie niepotrzebnie), można było usłyszeć kąśliwe…

Desant opolskich urzędników na kazimierski magistrat.

Prowokacją do napisania kilku zdań o tym w jaki sposób i kogo zatrudnia się w kazimierskim urzędzie był artykuł zamieszczony na początku marca w Dzienniku Wschodnim pt. „Zawsze drugi, czyli jak szukałem pracy w urzędach”. Artykuł ten ukazujący doświadczenia i przeżycia pewnego warszawskiego urzędnika, który postanowił wrócić do rodzinnego miasta, Lublina i tu poszukać dla siebie pracy, wzbudził wielkie zainteresowania internautów, które objawiło się dużą ilością ciekawych i kontrowersyjnych komentarzy.…

OŚWIADCZENIE JANUSZA KOWALSKIEGO

W poniedziałek 14 marca na portalu wkazimierzudolnym.pl ukazało się oświadczenie sygnowane podpisem Jerzego Żurawskiego. Dotyczy ono dwóch publikacji, które ukazały się na moim blogu. Pierwsza zatytułowana „ Rewitalizacja wzgórza zamkowego”, została zamieszczona 26 lutego, druga – „ Donos kazimierskiego kundelka” jest datowana na 11 marca. Przed napisaniem wspomnianych artykułów spotykałem się z Panem Jerzym Żurawskim, przeprowadzając z nim, jako autorytetem w dziedzinie architektury i ochrony zabytków, wielogodzinne rozmowy, w trakcie…

Logo Kazimierza Dolnego

Co Państwo sądzicie o zaprezentowanym logo Kazimierza Dolnego? Czekam na Państwa opinie. Informuję, że grupa radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym zamierza zwołać zebranie mieszkańców w tej sprawie. Przypuszczalny termin 23 marca 2011 roku J.K.

Strona 32 z 35