Aktualności - Blog Kazimierski

Pieniądze od gminy na solary

Właściciele prywatnych nieruchomości znowu mogą się starać o pieniądze od gmin na inwestycje ekologiczne, np. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakładanie kolektorów słonecznych, czy też na zmianę dachu zawierającego azbest Adam Kościółek, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kurek, Kościółek, Wójcik Rz: Na dofinansowanie jakich inwestycji ekologicznych właściciele prywatnych domów mogą uzyskać pieniądze od gmin? Adam Kościółek: Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 21 grudnia 2010…

Sołeckie klimaty

We wtorek 8 lutego w sołectwach Okale Męćmierz i Góry odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Sołtysów, rady sołeckie wybieramy co cztery lata, niby normalka a jednak. Jak można było usłyszeć od mieszkańców Okala ,nowością było uczestnictwo w zebraniach radnych. Chodź (jak mówili zgromadzeni) w poprzedniej kadencji na zebraniach bywał radny St. Wicik. Tym razem na zebranie zawitało szersze grono J. Kowalski, E. Wolny i R. Suszek ,radny z…

Połączone komisje & sąd ostateczny nad Kowalskim!

07 lutego b.m, odbyło się spotkanie połączonych komisji Rady Miejskiej . Omawianymi tematami były: gospodarka nieruchomościami i sytuacja oświaty – informacja burmistrza na temat zmian organizacyjnych. Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Grzegorz Dunia poprosił o zmianę porządku obrad, ponieważ miał ważny punkt do omówienia. Punktem tym było „zreferowanie problemu” dot. Blogu Janusza Kowalskiego. Burmistrz czytał z kartki fragmenty (napisane przez panią „redaktor”…) z mojego bloga, myląc informację z komentarzem, przedstawiając w…

Janusz Kowalski - bez komentarza. Rozpacz hotelarzy w Karpaczu

130 właścicieli pensjonatów chce obniżek podatków. Twierdzą, że hotel Gołębiewski odebrał im klientów. – Od 15 lat nie było tak tragicznie – mówi Iwona Bulej. Ma łzy w oczach, gdy spogląda na swój pensjonat dla 100 gości. W styczniu miała tylko grupę 24 dzieci na tydzień. Teraz gości zaledwie czterech turystów. – Tak jest niemal w każdym mniejszym pensjonacie – twierdzi. Hotelarze uważają, że klientów odebrał im wybudowany w Karpaczu…

Żegluga w Kazimierzu zagrożona.

Dzisiaj w kazimierskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości żeglugi pasażerskiej w Kazimierzu Dolnym. Na zaproszenie burmistrza przybyli gospodarze terenu: za-ca dyrektora RZGW pani Małgorzata Kawałek-Kacperek, kierownik nadzoru w Kazimierzu Zbigniew Mazurek, dyr. Zarządu Zlewni Wisły Lubelskiej i Bugu Granicznego w Lublinie pan Leszek Boguta oraz wielu innych specjalistów. Ponadto na spotkanie zostali zaproszeni kazimierscy armatorzy pan H. Skoczek i pan Stanisław Pieklik. Przybyli również kazimierscy radni. Na…

Sesja budżetowa post factum

31 stycznia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej poświecona podjęciu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz uchwały zatwierdzającej wieloletnią prognozę finansową. Przed głosowaniem głównym tematem była oczywiście kontrowersyjna decyzja burmistrza dotycząca wydatkowania 4,5 mln na modernizację niedawno zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Trochę dziwnie to brzmi, ale takie są fakty. Stąd większość wątpliwości i pytań. Pytań, na które burmistrz nie umiał odpowiedzieć zarówno wczoraj, jak też na komisjach budżetowych. Dyskusja poprzedzona była…

Puchaczów: 50 milionów złotych na inwestycje

Basen, nowy ratusz i 60 kilometrów kanalizacji – takie plany inwestycyjne ma gmina Puchaczów. Przeznaczy na ten cel blisko 50 milionów złotych. W Puchaczowie (pow. łęczyński) rozpocznie się w tym roku budowa pływalni przy Zespole Szkół. – Basen o wymiarach 25 na 16 metrów będzie miał 6 torów. Powstanie także brodzik dla dzieci, wanny z hydromasażem i siłownia – nie kryje radości Adam Grzesiuk, wójt gminy. Inwestycja będzie realizowana 4…

Odrolnienie przy udziale właściciela

Stroną postępowania o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego jest nie tylko wójt, ale także ten, do kogo grunt należy Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Minister twierdził, że właściciele gruntów, których dotyczy odrolnienie, nie mają takich uprawnień. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnychprzewiduje, że przeznaczenie na cele nierolnicze powyżej 0,5 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga zgody ministra rolnictwa…

Połączone komisje z oczyszczalnią ścieków w tle.

25 stycznia br. (wtorek) odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia były inwestycje gminne planowane w 2011 roku, zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej oraz sprawy bieżące. Porządek obrad zmieniono, z uwagi na obecność mieszkańców miasta, którzy przybyli przedstawić ważny temat. Były przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruciński oraz pan Tomasz Nadolski zreferowali zagadnienie związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w…

Strona 33 z 34