Aktualności - Blog Kazimierski

"By służba Ojczyźnie, Jej Wolność i Wielkość była najświętszym obowiązkiem"

Przed byłym mokotowskim Aresztem Śledczym UB, w której katowniach zamęczono i zamordowano tysiące polskich patriotów, w tym m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", rtm. Witolda Pileckiego i mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, odbyły się uroczystości ku czci pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Najbardziej wzruszającą ich częścią był apel Zofii Pileckiej-Optułowicz, córki rotmistrza Witolda Pileckiego. „Przyszliśmy tu, by złożyć hołd Wam "Niezłomnym" za naszą wolność, za którą zapłaciliście najwyższą cenę.Przyszliśmy także po to,…

Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami,

OR. 0012.5.2.2012 Kazimierz Dolny dn. 9.02.2012r. OR. 0012.2.2.2012 Radny Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2012r. (czwartek) o godz. 9oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20. Tematy posiedzenia: Godz. 9oo – zaopiniowanie kierunków działań związanych z umową dzierżawy obejmującą nieruchomość…

Nad ranem zamknęli szkoły

Życie Warszawy Izabela Kraj,Marek Kozubal 04-02-2012, ostatnia aktualizacja 04-02-2012 01:23 Na rekordowo długiej, trwającej niemal do godz. 3 w nocy sesji, radni PO zdecydowali o zlikwidowaniu 16 szkół Gło­so­wa­nie za­koń­czy­ło się w pią­tek nad ra­nem. Jesz­cze ni­gdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło się, by raj­cy „prze­trzy­ma­li" do godz. 2.30 miesz­kań­ców, któ­rzy chcie­li wy­po­wie­dzieć się na se­sji. Ro­dzi­ce i na­uczy­cie­le, zmę­cze­ni cze­ka­niem od 10 ra­no, jesz­cze po pół­no­cy pró­bo­wa­li od­wo­dzić rad­nych od za­mia­ru…

PROTOKOŁ Nr XVIII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 21 grudnia 2011r.

PROTOKOŁ Nr XVIII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 21 grudnia 2011r. ZAŁĄCZNIK: Lista obecności Radnych. Lista obecności osób uczestniczących w sesji. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań w okresie od 15 listopada 2011r. do 20 grudnia 2011r. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części budynku byłej szkoły podstawowej w Parchatce. Uchwała Nr XVIII/ 82 /11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym…

Zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Miejskiej

Kazimierz Dolny dn. 17.01.2012r. OR. 0002.1.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału w obradach XIX sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2012r. (środa) o godz. 9.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej. 3. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.…

Zaproszenie na spotkanie z Budplanem w sprawie studium!!!

Kazimierz Dolny dn. 17.01.2012r. OR.0012.5.1.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012r. (piątek) o godz. 11oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury (nad bankiem) przy ul. Rynek 14. Tematy posiedzenia Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w programie XIX sesji Rady Miejskiej Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia części uwag do…

Były zakonnik i animatorka kultury z Kazimierza: Nie damy się oczerniać

Dodano: 20 stycznia 2012, 5:45 Autor: Marek Wieczerzak Nasz wczorajszy artykuł na temat mieszania się miejskiego radnego w prywatne sprawy współpracowniczki Ratusza i byłego zakonnika wywołał burzę w Kazimierzu Dolnym i naszym portalu. Zaczęło się od publikacji w jednym z lokalnych tygodników, który napisał, że "Kazimierz żyje skandalem obyczajowym, którego głównymi postaciami są dwie znane w miasteczku postacie – animatorka kultury i publicystka oraz przełożony miejscowego klasztoru Franciszkanów”. Zdaniem autorki…

Ona kompromituje Kazimierz, bo żyje z byłym zakonnikiem

Ona jest znaną w miasteczku animatorką kultury, on byłym zakonnikiem, który niedawno zrzucił habit. Żyją pod jednym dachem. I to niektórym nie daje spokoju. Sprawę opisał wczoraj jeden z lokalnych tygodników. Według autorki tekstu, Kazimierz od kilku dni żyje skandalem obyczajowym, którego głównymi bohaterami są znana w miasteczku animatorka kultury oraz były przełożony miejscowego klasztoru Franciszkanów. "Ojciec W. ma szansę "medialną popularnością” przebić słynne (…) skandalizujące siostry Betanki. A wszystko,…

List do radnych

List do radnych Panie Januszu proszę o zamieszczenie tego krótkiego listu na pana Blogu, proszę również o zainteresowanie naszym problemem zarówno radnych jak i władz Kazimierza Dolnego. Otóż ostatnio otrzymujemy umowy na wywóz nieczystości stałych. Kwota którą proponuje nam Zakład Usług Komunalnych z Puław to około 52 zł za m3.Kosze mniejsze to o 30% wzrost cen w stosunku do ubiegłego roku. Uważam, że jest to kwota zbyt duża. Niestety po…

Skandal i marnotrastwo pieniędzy w jednym !!!

Oto sposób na szybkie zarobienie kasy. Przyznam się, że w tej cenie, którą trwoni kazimierski magistrat można kupić najlepszej jakości kruszywo bazaltowe łącznie z transportem. Dużo mniej ( za m3) płaciłem za kruszywo z okolic Kielc,a nie wywóz gruzu. Zastanawiam się, czy kto kol wiek z mędrców zasiadających przy ulicy Senatorskiej 5 w Kazimierzu Dolnym zastanowił się nad tą ofertą, przetargiem życia Grzegorza D. A może znów okaże się ,ż…

Noworoczne życzenia ……

Poniższy reportaż red. Łukasza Grabczaka z Radia Lublin pt. "Kazimierz świeci pustkami” (link) dedykuję Panu Burmistrzowi Grzegorzowi Duni, Pani Inspektor od Promocji Miasta Dorocie Szczuce, Towarzystwu Przyjaciół Kazimierza Dolnego – na ręce (przepraszam na uszy) Pana Prezesa Bartłomieja Pniewskiego oraz wszystkim Organizacjom (nie wiem ile od ubiegłego tygodnia zarejestrowano). Słuch chodzi o inicjatywie powołania stowarzyszenia, Ochrony Dobrego Imienia Burmistrza, ale też Towarzystwa Ochrony Kazimierza przed Organizacjami.... (wszak większość kazimierskich para-organizacji…

Strona 29 z 36