Aktualności - Blog Kazimierski

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dziedzictwa Kulturowego

OR.0012.2.12.2012 Kazimierz Dolny dn.1.08.2012r. OR.0012.5.10.2012 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2012r.(czwartek) o godz. 12oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki – ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Tematy posiedzenia: 1. Wypracowanie stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2. Dyskusja nt. zabezpieczenia…

PROTOKOŁ Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 czerwca 2012r. (poniedziałek)

PROTOKOŁ Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 czerwca 2012r. Ad.1. Otwarcie obrad. Obrady XXII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych na sesję gości – lista obecności – załącznik. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXI sesji…

MARSZ POPARCIA DLA ŻYCIA, RODZINY I KATOLICKICH MEDIÓW

W niedzielę 24 czerwca 2012 roku organizowany jest w Puławach MARSZ poparcia dla życia, rodziny i katolickich mediów. MARSZ rozpocznie się Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach o godz. 10:30. Następnie przejdzie ulicami Puław do figury błogosławionego Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zamanifestować swoje poparcie dla najwyższych wartości, jakimi są życie i rodzina. Będziemy też modlić się aby media katolickie w Polsce (w tym…

Zaproszeniedo udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

OR.0012.5.9.2012 OR.0012.2.10.2012 Kazimierz Dolny dn. 30.05.2012r. Zaproszenie Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r.(środa) o godz. 11oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia będzie – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań…

Zaproszenie na Komisje Edukacji...

OR. 0012.3.7.2012 Kazimierz Dolny dn. 25.05.2012r. Uprzejmie zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) o godz. 1130 w Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej 5 w Kazimierzu Dolnym. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym. 2. Przygotowania do realizacji koncepcji architektonicznej nowego budynku dla…

Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu:Informacja Biura Projektowego BUDPLAN, miasto Kazimierz Dolny

OR.0012.2.8.2012 OR.0012.5.7.2012 Kazimierz Dolny dn. 15.05.2012r. Pan Janusz Kowalski Radny Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 23 maja 2012r. (środa) o godz. 10oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Podst. urlop. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z…

PROTOKOŁ Nr XX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 29 marca 2012r.

PROTOKOŁ Nr XX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 29 marca 2012r. ZAŁĄCZNIKI: 1. Lista obecności radnych. 2. Lista obecności osób uczestniczących w sesji. 3. Pismo Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 lutego 2012r. 4. Pismo sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Góry z dnia 27 lutego 2012r. 5. Pismo pana Zygmunta Jarzmanowskiego z dnia 7 marca 2012r. 6. Pismo pana Stanisława Pieklika z dnia 15 marca 2012r.…

Dyżury Radnych wracają!!!

Informuję Państwa, że od najbliższego piątku ( 04 maja) w każdy pierwszy i drugi piątek miesiąca będą pełnione dyżury radnych. W nadchodzący piątek dyżur będę pełnił w godz. 12.00-13.00 w lokalu Kazimierskiego Ośrodka Kultury. W następny piątek dyżur pełnić będzie radny Rafał Suszek. O wznowieniu dyżurów radnych, prosimy poinformować mieszkańców miasta i gminy Kazimierz Dolny. Janusz Kowalski

Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

OR.0012.2.6.2012 OR.0012.5.6.2012 Kazimierz Dolny dn. 12.04.2012r. Radni Rady Miejskiej , Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie sięw dniu 18 kwietnia 2012r. (środa) o godz. 10oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia będzie – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny –…

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji.Dalsze prace w sprawie Studium.

OR.0012.2.5.2012 OR.0012.5.5.2012 Kazimierz Dolny dn. 4.04.2012r. Radni Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie sięw dniu 13 kwietnia 2012r. (piątek) o godz. 10oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia będzie – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu…

OGŁOSZENIE w sprawie studium !!!

Kazimierz Dolny dn. 28.03.2012r. OR. 0012.5.5.2012 OR.0012.2.5.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012r. (środa), o godz. 10oo w Domu Architekta SARP przy ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Temat posiedzenia: – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium…

PROTOKOŁ Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 lutego 2012r.

PROTOKOŁ Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 lutego 2012r. (środa) w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Obecni Radni Rady Miejskiej: 1. Leszek Furtas 2. Piotr Guz 3. Janusz Kowalski 4. Henryk Kozak 5. Waldemar Kruk 6. Mirosław Opoka 7. Paweł Pałka 8. Jakub Pruchniak 9. Jerzy Smolak 10.Rafał Suszek 11.Roman Suszek 12. Barbara Walencik 13. Małgorzata Wicha 14.…

Uwaga!! Spotkanie w sprawie Studium cz. II

Kazimierz Dolny dn. 7.03.2012r. OR. 0012.2.3.2012 OR.0012.3.3.2012 OR.0012.5.3.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 15 marca 2012r. (czwartek) w Domu Architekta SARP przy ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematy posiedzenia: 1. Godz. 9oo- Omówienie programu użytkowego…

Strona 28 z 36