Aktualności - Blog Kazimierski

Uwaga! Zmiana terminu posiedzenia Komisji Edukacji

Kazimierz Dolny dn. 1.10.2012r. INFORMACJA: Temat pierwszy posiedzenia Komisji „Informacja Dyrektorów szkół o organizacji roku szkolnego 2012/2013” realizowany będzie na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 8 października 2012r. (poniedziałek) o godz. 14oo w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5. Przewodnicząca Komisji Ewa Wolna

Zapraszamy na film

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych losami szkoły na projekcję filmu dokumentalnego dot. wybuchu gazu w szkole i prowadzonego w tej sprawie śledztwa. W szczególności zapraszamy dyrekcję szkoły, burmistrza,radnych, pracowników urzędu, nauczycieli, rodziców i uczniów z całej gminy. Po filmie odbędzie się dyskusja. Film zostanie wyświetlony w dniu 05 października o godzinie 19.00 w pensjonacie „Folwark Walencja” ul. Góry 16 w Kazimierzu Dolnym. Serdecznie zapraszamy, Grupa Radnych Rady Miejskiej Rafał Suszek Piotr Guz…

O wybuchu w Dzienniku Wschodnim

Poniżej zamieściłem artykuł autorstwa Pana Pawła Grzegorczyka, który ukazał się w Dzienniku Wschodnim w dniu 24 września 2012 roku. Kazimierz Dolny: Wybuch w szkole wróci do prokuratury? (fot. Bartek Żurawski/ Archiwum) Grupa radnych chce ponownego śledztwa w sprawie zeszłorocznej eksplozji gazu w Gminnym Zespole Szkół. Ich zdaniem wybuch mógł być wynikiem zaniedbań. Sprawą eksplozji, która w maju ub. roku zniszczyła skrzydło szkoły, zajmowała się już Prokuratura Rejonowa w Puławach. Śledztwo…

Cena za Makrokibel wystawiona!

Od otwarcia szaletu miejskiego upłynęło niewiele ponad miesiąc. MZK (czytaj burmistrz Grzegorz Dunia) proponuje podwyżkę cen za wodę i ścieki. Jutro w poniedziałek, czyli 17 września o godzinie 10.00 w UM, Komisja budżetu RM będzie na tym problemem debatować ,a w czwartek na sesji głosowanie. Zmiana taryf opłat za wodę i ścieki obowiązywać ma od 01 listopada 2012 roku i dotyczyć będzie zarówno odbiorców indywidualnych jak i pozostałych (prowadzących działalność…

PROTOKOŁ Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 14 sierpnia 2012r.

- prawdopodobnie w opracowaniu jes PROTOKOŁ Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 14 sierpnia 2012r. Ad.1. Otwarcie obrad. Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych na sesję gości. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXII sesji…

Zaproszenia do udziału w posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 7 września 2012r. (piątek) o godz. 9oow Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej 5 w Kazimierzu Dolnym. Tematy posiedzenia: 1. Sprawa wejścia na Górę Trzech Krzyży i punktów widokowych. 2. Obchody rocznicy Krwawej Środy w Zbędowicach i w Kazimierzu Dolnym. 3. Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odbudowy…

Komisja Planowania...& "Komisja" burmistrza !

OR. 0012.5.12 Kazimierz Dolny dn. 23.08.2012r. OGŁOSZENIE Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 12oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem) odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Temat posiedzenia:Spotkanie z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną i Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym INWESTPROJEKT SYSTEM Sp. z o.o. w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…

Nowa szkoła-wiemy, że nic nie wiemy.

To, co nie udało mi się osobiście na czerwcowej sesji rady miejskiej, kiedy zgłosiłem wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący informacji w/s budowy szkoły, stało się faktem na ostatniej sesji. Oto jeden z punktów obrad, za sprawą burmistrza, został poświęcony temu zagadnieniu. Sprawa budowy nowych obiektów szkolnych jest o tyle istotna, iż dotyczy największej, a tym samym najdroższej, inwestycji w historii kazimierskiego samorządu. O jej powodzeniu będzie decydowało…

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dziedzictwa Kulturowego

OR.0012.2.12.2012 Kazimierz Dolny dn.1.08.2012r. OR.0012.5.10.2012 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2012r.(czwartek) o godz. 12oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki – ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Tematy posiedzenia: 1. Wypracowanie stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2. Dyskusja nt. zabezpieczenia…

PROTOKOŁ Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 czerwca 2012r. (poniedziałek)

PROTOKOŁ Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 czerwca 2012r. Ad.1. Otwarcie obrad. Obrady XXII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych na sesję gości – lista obecności – załącznik. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXI sesji…

MARSZ POPARCIA DLA ŻYCIA, RODZINY I KATOLICKICH MEDIÓW

W niedzielę 24 czerwca 2012 roku organizowany jest w Puławach MARSZ poparcia dla życia, rodziny i katolickich mediów. MARSZ rozpocznie się Mszą Św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach o godz. 10:30. Następnie przejdzie ulicami Puław do figury błogosławionego Jana Pawła II. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zamanifestować swoje poparcie dla najwyższych wartości, jakimi są życie i rodzina. Będziemy też modlić się aby media katolickie w Polsce (w tym…

Zaproszeniedo udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

OR.0012.5.9.2012 OR.0012.2.10.2012 Kazimierz Dolny dn. 30.05.2012r. Zaproszenie Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012r.(środa) o godz. 11oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia będzie – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań…

Zaproszenie na Komisje Edukacji...

OR. 0012.3.7.2012 Kazimierz Dolny dn. 25.05.2012r. Uprzejmie zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 29 maja (wtorek) o godz. 1130 w Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej 5 w Kazimierzu Dolnym. 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym. 2. Przygotowania do realizacji koncepcji architektonicznej nowego budynku dla…

Strona 27 z 36