Aktualności - Blog Kazimierski

PROTOKOŁ Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 lutego 2012r.

PROTOKOŁ Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 lutego 2012r. (środa) w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Obecni Radni Rady Miejskiej: 1. Leszek Furtas 2. Piotr Guz 3. Janusz Kowalski 4. Henryk Kozak 5. Waldemar Kruk 6. Mirosław Opoka 7. Paweł Pałka 8. Jakub Pruchniak 9. Jerzy Smolak 10.Rafał Suszek 11.Roman Suszek 12. Barbara Walencik 13. Małgorzata Wicha 14.…

Uwaga!! Spotkanie w sprawie Studium cz. II

Kazimierz Dolny dn. 7.03.2012r. OR. 0012.2.3.2012 OR.0012.3.3.2012 OR.0012.5.3.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 15 marca 2012r. (czwartek) w Domu Architekta SARP przy ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematy posiedzenia: 1. Godz. 9oo- Omówienie programu użytkowego…

"By służba Ojczyźnie, Jej Wolność i Wielkość była najświętszym obowiązkiem"

Przed byłym mokotowskim Aresztem Śledczym UB, w której katowniach zamęczono i zamordowano tysiące polskich patriotów, w tym m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", rtm. Witolda Pileckiego i mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, odbyły się uroczystości ku czci pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Najbardziej wzruszającą ich częścią był apel Zofii Pileckiej-Optułowicz, córki rotmistrza Witolda Pileckiego. „Przyszliśmy tu, by złożyć hołd Wam "Niezłomnym" za naszą wolność, za którą zapłaciliście najwyższą cenę.Przyszliśmy także po to,…

Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami,

OR. 0012.5.2.2012 Kazimierz Dolny dn. 9.02.2012r. OR. 0012.2.2.2012 Radny Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2012r. (czwartek) o godz. 9oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20. Tematy posiedzenia: Godz. 9oo – zaopiniowanie kierunków działań związanych z umową dzierżawy obejmującą nieruchomość…

Nad ranem zamknęli szkoły

Życie Warszawy Izabela Kraj,Marek Kozubal 04-02-2012, ostatnia aktualizacja 04-02-2012 01:23 Na rekordowo długiej, trwającej niemal do godz. 3 w nocy sesji, radni PO zdecydowali o zlikwidowaniu 16 szkół Gło­so­wa­nie za­koń­czy­ło się w pią­tek nad ra­nem. Jesz­cze ni­gdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło się, by raj­cy „prze­trzy­ma­li" do godz. 2.30 miesz­kań­ców, któ­rzy chcie­li wy­po­wie­dzieć się na se­sji. Ro­dzi­ce i na­uczy­cie­le, zmę­cze­ni cze­ka­niem od 10 ra­no, jesz­cze po pół­no­cy pró­bo­wa­li od­wo­dzić rad­nych od za­mia­ru…

PROTOKOŁ Nr XVIII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 21 grudnia 2011r.

PROTOKOŁ Nr XVIII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 21 grudnia 2011r. ZAŁĄCZNIK: Lista obecności Radnych. Lista obecności osób uczestniczących w sesji. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań w okresie od 15 listopada 2011r. do 20 grudnia 2011r. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części budynku byłej szkoły podstawowej w Parchatce. Uchwała Nr XVIII/ 82 /11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym…

Zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Miejskiej

Kazimierz Dolny dn. 17.01.2012r. OR. 0002.1.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału w obradach XIX sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2012r. (środa) o godz. 9.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej. 3. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.…

Zaproszenie na spotkanie z Budplanem w sprawie studium!!!

Kazimierz Dolny dn. 17.01.2012r. OR.0012.5.1.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2012r. (piątek) o godz. 11oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury (nad bankiem) przy ul. Rynek 14. Tematy posiedzenia Zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w programie XIX sesji Rady Miejskiej Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia części uwag do…

Były zakonnik i animatorka kultury z Kazimierza: Nie damy się oczerniać

Dodano: 20 stycznia 2012, 5:45 Autor: Marek Wieczerzak Nasz wczorajszy artykuł na temat mieszania się miejskiego radnego w prywatne sprawy współpracowniczki Ratusza i byłego zakonnika wywołał burzę w Kazimierzu Dolnym i naszym portalu. Zaczęło się od publikacji w jednym z lokalnych tygodników, który napisał, że "Kazimierz żyje skandalem obyczajowym, którego głównymi postaciami są dwie znane w miasteczku postacie – animatorka kultury i publicystka oraz przełożony miejscowego klasztoru Franciszkanów”. Zdaniem autorki…

Ona kompromituje Kazimierz, bo żyje z byłym zakonnikiem

Ona jest znaną w miasteczku animatorką kultury, on byłym zakonnikiem, który niedawno zrzucił habit. Żyją pod jednym dachem. I to niektórym nie daje spokoju. Sprawę opisał wczoraj jeden z lokalnych tygodników. Według autorki tekstu, Kazimierz od kilku dni żyje skandalem obyczajowym, którego głównymi bohaterami są znana w miasteczku animatorka kultury oraz były przełożony miejscowego klasztoru Franciszkanów. "Ojciec W. ma szansę "medialną popularnością” przebić słynne (…) skandalizujące siostry Betanki. A wszystko,…

List do radnych

List do radnych Panie Januszu proszę o zamieszczenie tego krótkiego listu na pana Blogu, proszę również o zainteresowanie naszym problemem zarówno radnych jak i władz Kazimierza Dolnego. Otóż ostatnio otrzymujemy umowy na wywóz nieczystości stałych. Kwota którą proponuje nam Zakład Usług Komunalnych z Puław to około 52 zł za m3.Kosze mniejsze to o 30% wzrost cen w stosunku do ubiegłego roku. Uważam, że jest to kwota zbyt duża. Niestety po…

Strona 27 z 34