Aktualności - Blog Kazimierski

Niech nasza droga będzie wspólna

W piątek odbyło się zebranie mieszkańców Mięćmierza i Okala w sprawie budowy drogi. Spotkanie rozpoczęło się w centralnym miejscu Mięćmierza, przy studni. Rozgoryczeni mieszkańcy opowiadali o swoich problemach i ignorancji kazimierskiej władzy redaktorom TV Puławy i Radia Lublin. Głównym tematem spotkania były nawarstwiające się problemy i niechęć kazimierskiej władzy do zrealizowania drogi. Brak drogi to po części wina magistratu i nierodzimych mieszkańców Mięćmierza, tj. osób bardzo wpływowych, pomieszkujących w Mięćmierzu…

Co mamy, a co nas czeka w kwestii ścieków - analiza !

Mimo, że od podjęcia uchwały (20 września) w sprawie podwyżki opłat za ścieki minęło trochę czasu, jestem winien Państwu wyjaśnienia do których się zobowiązałem. Przypomnę, że opłaty dla odbiorców indywidualnych wzrosną o 42 %. W zestawieniu ceny kształtują się następująco: Cena brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków: dla odbiorców indywidualnych 7,12 zł, dla odbiorców pozostałych 7,45 zł. Reasumując woda plus ścieki to już kwota ponad 10 zł za m3. Ceny…

Uwaga! Zmiana terminu posiedzenia Komisji Edukacji

Kazimierz Dolny dn. 1.10.2012r. INFORMACJA: Temat pierwszy posiedzenia Komisji „Informacja Dyrektorów szkół o organizacji roku szkolnego 2012/2013” realizowany będzie na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 8 października 2012r. (poniedziałek) o godz. 14oo w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5. Przewodnicząca Komisji Ewa Wolna

Zapraszamy na film

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych losami szkoły na projekcję filmu dokumentalnego dot. wybuchu gazu w szkole i prowadzonego w tej sprawie śledztwa. W szczególności zapraszamy dyrekcję szkoły, burmistrza,radnych, pracowników urzędu, nauczycieli, rodziców i uczniów z całej gminy. Po filmie odbędzie się dyskusja. Film zostanie wyświetlony w dniu 05 października o godzinie 19.00 w pensjonacie „Folwark Walencja” ul. Góry 16 w Kazimierzu Dolnym. Serdecznie zapraszamy, Grupa Radnych Rady Miejskiej Rafał Suszek Piotr Guz…

O wybuchu w Dzienniku Wschodnim

Poniżej zamieściłem artykuł autorstwa Pana Pawła Grzegorczyka, który ukazał się w Dzienniku Wschodnim w dniu 24 września 2012 roku. Kazimierz Dolny: Wybuch w szkole wróci do prokuratury? (fot. Bartek Żurawski/ Archiwum) Grupa radnych chce ponownego śledztwa w sprawie zeszłorocznej eksplozji gazu w Gminnym Zespole Szkół. Ich zdaniem wybuch mógł być wynikiem zaniedbań. Sprawą eksplozji, która w maju ub. roku zniszczyła skrzydło szkoły, zajmowała się już Prokuratura Rejonowa w Puławach. Śledztwo…

Cena za Makrokibel wystawiona!

Od otwarcia szaletu miejskiego upłynęło niewiele ponad miesiąc. MZK (czytaj burmistrz Grzegorz Dunia) proponuje podwyżkę cen za wodę i ścieki. Jutro w poniedziałek, czyli 17 września o godzinie 10.00 w UM, Komisja budżetu RM będzie na tym problemem debatować ,a w czwartek na sesji głosowanie. Zmiana taryf opłat za wodę i ścieki obowiązywać ma od 01 listopada 2012 roku i dotyczyć będzie zarówno odbiorców indywidualnych jak i pozostałych (prowadzących działalność…

PROTOKOŁ Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 14 sierpnia 2012r.

- prawdopodobnie w opracowaniu jes PROTOKOŁ Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 14 sierpnia 2012r. Ad.1. Otwarcie obrad. Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych na sesję gości. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXII sesji…

Zaproszenia do udziału w posiedzeniach Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami

OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 7 września 2012r. (piątek) o godz. 9oow Urzędzie Miasta przy ul. Senatorskiej 5 w Kazimierzu Dolnym. Tematy posiedzenia: 1. Sprawa wejścia na Górę Trzech Krzyży i punktów widokowych. 2. Obchody rocznicy Krwawej Środy w Zbędowicach i w Kazimierzu Dolnym. 3. Informacja o działalności Społecznego Komitetu Odbudowy…

Komisja Planowania...& "Komisja" burmistrza !

OR. 0012.5.12 Kazimierz Dolny dn. 23.08.2012r. OGŁOSZENIE Zawiadamiam, że w dniu 27 sierpnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 12oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem) odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Temat posiedzenia:Spotkanie z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną i Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym INWESTPROJEKT SYSTEM Sp. z o.o. w sprawie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…

Nowa szkoła-wiemy, że nic nie wiemy.

To, co nie udało mi się osobiście na czerwcowej sesji rady miejskiej, kiedy zgłosiłem wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący informacji w/s budowy szkoły, stało się faktem na ostatniej sesji. Oto jeden z punktów obrad, za sprawą burmistrza, został poświęcony temu zagadnieniu. Sprawa budowy nowych obiektów szkolnych jest o tyle istotna, iż dotyczy największej, a tym samym najdroższej, inwestycji w historii kazimierskiego samorządu. O jej powodzeniu będzie decydowało…

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dziedzictwa Kulturowego

OR.0012.2.12.2012 Kazimierz Dolny dn.1.08.2012r. OR.0012.5.10.2012 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, dziedzictwa Kulturowego Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2012r.(czwartek) o godz. 12oo w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki – ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Tematy posiedzenia: 1. Wypracowanie stanowiska wobec wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2. Dyskusja nt. zabezpieczenia…

PROTOKOŁ Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 czerwca 2012r. (poniedziałek)

PROTOKOŁ Nr XXII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 25 czerwca 2012r. Ad.1. Otwarcie obrad. Obrady XXII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 14-tu radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych na sesję gości – lista obecności – załącznik. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXI sesji…

Strona 26 z 35