Aktualności - Blog Kazimierski

Informacja o posiedzeniu III sesji oraz składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej

Serdecznie Państwa zapraszam na posiedzenie komisji Budżetu ,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. Również zachęcam Państwa do udziału w posiedzeniu III sesji Rady Miajskiej w Kazimierzu Dolnym,która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2010 r o godzinie 10.00 w auli Szkoły Podstawowej (ul Szkolna nr 1 ). Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej.

Komisje powołane ,Burmistrz dostał podwyżkę .

Wczoraj o 14.00 zaczęła się II Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Obrady rozpoczęły się od zaprzysiężenia burmistrza. Odbyło się uroczyste ślubowanie, w obecności zaproszonych gości, rodziny, pracowników Urzędu Miasta (tych na urlopach również ) i mieszkańców Kazimierza - w sumie około 50 osób. Po zaprzysiężeniu burmistrz wygłosił expose, w czasie którego mówił głównie o tym, co zrobił i o walce z żywiołem, ze szczególnym naciskiem na uratowanie wałów w…

Pierwsze obrady za nami.

Dzisiaj o 14 odbyła się I sesja Rady Miasta Kazimierz Dolny. Przypominam, że poprzednie obrady zostały przerwane , w związku z wątpliwościami dotyczącymi radnego Kamila Wydry. Na początku obrad przewodniczący p. Kozak przeczytał nam oświadczenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, który stwierdził, że skoro Miejska Komisja Wyborcza, weryfikowała dokumenty to wszystko jest w porządku. Chyba, że inaczej postanowi SO w Lublinie (protest skutecznie wniesiony). Wniosek! MKW, powinna dokładniej zweryfikować dane kandydatów na…

Ile powinien zarabiać Burmistrz?

Samorządowcy zarabiają bardzo różnie. Ich wynagrodzenie określa ustawa ale rozbieżności są duże. Np. Burmistrz Kraśnika Piotr Czubiński zarabia 12 tyś.zł brutto a Janusz Rosłan z mniejszego Biłgoraja otrzymuje 8,5 zł brutto. Jarosław Radomski, wójt gminy Jeziorzany / 3,2 tyś mieszkańców/ otrzymuje 5,8 tyś zł a Józef Biały z podobnego wielkością Aleksandrowa 9,7 tyś zł. Zarobki mogą szokować. Przykład to wynagrodzenie wójta podlubelskich Niemiec, Stefana Czyżyka, który zarabia więcej od Prezydenta…

Strona 36 z 36