Aktualności - Blog Kazimierski

Trzy lata za uporczywe nękanie

Karę do trzech lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia - czyli tzw. stalking - przewiduje przyjęta dziś przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego Karę do trzech lat więzienia za uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia - czyli tzw. stalking - przewiduje przyjęta w piątek przez Sejm nowelizacja kodeksu karnego. Kara wzrośnie do 10 lat więzienia, jeśli osoba nękana targnie się na swe życie. Za zmianą opowiedziało…

Bohater walki z totalitaryzmem.

Bohater walki z totalitaryzmem. „Kochaj ojczyznę, jak swoją rodzinę” W. Pilecki 13 maja br. będziemy obchodzili 110 rocznicę urodzin Rotmistrza Witolda Pileckiego, niezłomnego żołnierza, bohatera walki z nazizmem i komunizmem. Z tej okazji Fundacja Paradis Judaeorum w akcji społecznej „Przypomnijmy o Rotmistrzu”, poza upowszechnianiem wiedzy o „Raporcie Witolda”, zbiera także podpisy na rzecz ustanowienia dnia 25 maja (data śmierci Rotmistrza), europejskimDniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. „Zróbmy Rotmistrzowi prezent na urodziny!…

Szkoły ocalone?

W piątek i sobotę odbyły się spotkania władz miasta i organizacji pozarządowych wraz z mieszkańcami Rzeczycy, Dąbrówki i Bochotnicy. W spotkaniach uczestniczyli zarówno rodzicie, nauczyciele jak i mieszkańcy miejscowości ,w których zaplanowano zamknięcie szkół. Zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele “Federacji Inicjatyw Oświatowych” z Warszawy, a zagadnienie pt. „Stowarzyszenie jedyną deską ratunku dla szkół wiejskich” referowała Pani Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Wiceprezes Stowarzyszenia (mam nadzieje, że wybaczy mi parafrazę tytułu ). Prelegentka zrelacjonowała temat…

CBA u samorządowców

Biuro wzięło pod lupę oświadczenia majątkowe 8 tys. radnych. Potem sprawdzi resztę władz lokalnych. entralne Biuro Antykorupcyjne zwróciło się w styczniu do wojewodów, starostów i przewodniczących rad powiatów o przekazanie analiz oświadczeń majątkowych radnych powiatowych ubiegłej kadencji. Działania mają objąć najpierw ok. 8 tysięcy osób (tylu w Polsce jest radnych w powiatach), ale na nich CBA nie zamierza poprzestać. – To początek systemowych działań w samorządach – zapowiada w rozmowie…

Pieniądze od gminy na solary

Właściciele prywatnych nieruchomości znowu mogą się starać o pieniądze od gmin na inwestycje ekologiczne, np. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakładanie kolektorów słonecznych, czy też na zmianę dachu zawierającego azbest Adam Kościółek, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Kurek, Kościółek, Wójcik Rz: Na dofinansowanie jakich inwestycji ekologicznych właściciele prywatnych domów mogą uzyskać pieniądze od gmin? Adam Kościółek: Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie 21 grudnia 2010…

Sołeckie klimaty

We wtorek 8 lutego w sołectwach Okale Męćmierz i Góry odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Sołtysów, rady sołeckie wybieramy co cztery lata, niby normalka a jednak. Jak można było usłyszeć od mieszkańców Okala ,nowością było uczestnictwo w zebraniach radnych. Chodź (jak mówili zgromadzeni) w poprzedniej kadencji na zebraniach bywał radny St. Wicik. Tym razem na zebranie zawitało szersze grono J. Kowalski, E. Wolny i R. Suszek ,radny z…

Połączone komisje & sąd ostateczny nad Kowalskim!

07 lutego b.m, odbyło się spotkanie połączonych komisji Rady Miejskiej . Omawianymi tematami były: gospodarka nieruchomościami i sytuacja oświaty – informacja burmistrza na temat zmian organizacyjnych. Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Grzegorz Dunia poprosił o zmianę porządku obrad, ponieważ miał ważny punkt do omówienia. Punktem tym było „zreferowanie problemu” dot. Blogu Janusza Kowalskiego. Burmistrz czytał z kartki fragmenty (napisane przez panią „redaktor”…) z mojego bloga, myląc informację z komentarzem, przedstawiając w…

Janusz Kowalski - bez komentarza. Rozpacz hotelarzy w Karpaczu

130 właścicieli pensjonatów chce obniżek podatków. Twierdzą, że hotel Gołębiewski odebrał im klientów. – Od 15 lat nie było tak tragicznie – mówi Iwona Bulej. Ma łzy w oczach, gdy spogląda na swój pensjonat dla 100 gości. W styczniu miała tylko grupę 24 dzieci na tydzień. Teraz gości zaledwie czterech turystów. – Tak jest niemal w każdym mniejszym pensjonacie – twierdzi. Hotelarze uważają, że klientów odebrał im wybudowany w Karpaczu…

Żegluga w Kazimierzu zagrożona.

Dzisiaj w kazimierskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości żeglugi pasażerskiej w Kazimierzu Dolnym. Na zaproszenie burmistrza przybyli gospodarze terenu: za-ca dyrektora RZGW pani Małgorzata Kawałek-Kacperek, kierownik nadzoru w Kazimierzu Zbigniew Mazurek, dyr. Zarządu Zlewni Wisły Lubelskiej i Bugu Granicznego w Lublinie pan Leszek Boguta oraz wielu innych specjalistów. Ponadto na spotkanie zostali zaproszeni kazimierscy armatorzy pan H. Skoczek i pan Stanisław Pieklik. Przybyli również kazimierscy radni. Na…

Sesja budżetowa post factum

31 stycznia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej poświecona podjęciu uchwały budżetowej na 2011 rok oraz uchwały zatwierdzającej wieloletnią prognozę finansową. Przed głosowaniem głównym tematem była oczywiście kontrowersyjna decyzja burmistrza dotycząca wydatkowania 4,5 mln na modernizację niedawno zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Trochę dziwnie to brzmi, ale takie są fakty. Stąd większość wątpliwości i pytań. Pytań, na które burmistrz nie umiał odpowiedzieć zarówno wczoraj, jak też na komisjach budżetowych. Dyskusja poprzedzona była…

Puchaczów: 50 milionów złotych na inwestycje

Basen, nowy ratusz i 60 kilometrów kanalizacji – takie plany inwestycyjne ma gmina Puchaczów. Przeznaczy na ten cel blisko 50 milionów złotych. W Puchaczowie (pow. łęczyński) rozpocznie się w tym roku budowa pływalni przy Zespole Szkół. – Basen o wymiarach 25 na 16 metrów będzie miał 6 torów. Powstanie także brodzik dla dzieci, wanny z hydromasażem i siłownia – nie kryje radości Adam Grzesiuk, wójt gminy. Inwestycja będzie realizowana 4…

Odrolnienie przy udziale właściciela

Stroną postępowania o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego jest nie tylko wójt, ale także ten, do kogo grunt należy Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Minister twierdził, że właściciele gruntów, których dotyczy odrolnienie, nie mają takich uprawnień. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnychprzewiduje, że przeznaczenie na cele nierolnicze powyżej 0,5 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga zgody ministra rolnictwa…

Połączone komisje z oczyszczalnią ścieków w tle.

25 stycznia br. (wtorek) odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia były inwestycje gminne planowane w 2011 roku, zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej oraz sprawy bieżące. Porządek obrad zmieniono, z uwagi na obecność mieszkańców miasta, którzy przybyli przedstawić ważny temat. Były przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Ruciński oraz pan Tomasz Nadolski zreferowali zagadnienie związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w…

Strona 34 z 35