Aktualności - Blog Kazimierski

GRATULACJE

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ Z wielką przyjemnością chciałbym poinformować mieszkańców, że nasz sąsiad z ul. Zamkowej Pan Zdzisław Jerzy Kunicki w ubiegłym tygodniu został uhonorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką: „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ” Poniżej za zgodą Pana Kunickiego prezentuję treść wniosku o odznaczenie. Miłym faktem jest również to, że Pan Bartłomiej Pniewski jako Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego w dniu 01.03.2012r. dołączył swoje poparcie dla…

Niech nasza droga będzie wspólna

W piątek odbyło się zebranie mieszkańców Mięćmierza i Okala w sprawie budowy drogi. Spotkanie rozpoczęło się w centralnym miejscu Mięćmierza, przy studni. Rozgoryczeni mieszkańcy opowiadali o swoich problemach i ignorancji kazimierskiej władzy redaktorom TV Puławy i Radia Lublin. Głównym tematem spotkania były nawarstwiające się problemy i niechęć kazimierskiej władzy do zrealizowania drogi. Brak drogi to po części wina magistratu i nierodzimych mieszkańców Mięćmierza, tj. osób bardzo wpływowych, pomieszkujących w Mięćmierzu…

Co mamy, a co nas czeka w kwestii ścieków - analiza !

Mimo, że od podjęcia uchwały (20 września) w sprawie podwyżki opłat za ścieki minęło trochę czasu, jestem winien Państwu wyjaśnienia do których się zobowiązałem. Przypomnę, że opłaty dla odbiorców indywidualnych wzrosną o 42 %. W zestawieniu ceny kształtują się następująco: Cena brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków: dla odbiorców indywidualnych 7,12 zł, dla odbiorców pozostałych 7,45 zł. Reasumując woda plus ścieki to już kwota ponad 10 zł za m3. Ceny…

Uwaga! Zmiana terminu posiedzenia Komisji Edukacji

Kazimierz Dolny dn. 1.10.2012r. INFORMACJA: Temat pierwszy posiedzenia Komisji „Informacja Dyrektorów szkół o organizacji roku szkolnego 2012/2013” realizowany będzie na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu 8 października 2012r. (poniedziałek) o godz. 14oo w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej 5. Przewodnicząca Komisji Ewa Wolna

Zapraszamy na film

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych losami szkoły na projekcję filmu dokumentalnego dot. wybuchu gazu w szkole i prowadzonego w tej sprawie śledztwa. W szczególności zapraszamy dyrekcję szkoły, burmistrza,radnych, pracowników urzędu, nauczycieli, rodziców i uczniów z całej gminy. Po filmie odbędzie się dyskusja. Film zostanie wyświetlony w dniu 05 października o godzinie 19.00 w pensjonacie „Folwark Walencja” ul. Góry 16 w Kazimierzu Dolnym. Serdecznie zapraszamy, Grupa Radnych Rady Miejskiej Rafał Suszek Piotr Guz…

O wybuchu w Dzienniku Wschodnim

Poniżej zamieściłem artykuł autorstwa Pana Pawła Grzegorczyka, który ukazał się w Dzienniku Wschodnim w dniu 24 września 2012 roku. Kazimierz Dolny: Wybuch w szkole wróci do prokuratury? (fot. Bartek Żurawski/ Archiwum) Grupa radnych chce ponownego śledztwa w sprawie zeszłorocznej eksplozji gazu w Gminnym Zespole Szkół. Ich zdaniem wybuch mógł być wynikiem zaniedbań. Sprawą eksplozji, która w maju ub. roku zniszczyła skrzydło szkoły, zajmowała się już Prokuratura Rejonowa w Puławach. Śledztwo…

Cena za Makrokibel wystawiona!

Od otwarcia szaletu miejskiego upłynęło niewiele ponad miesiąc. MZK (czytaj burmistrz Grzegorz Dunia) proponuje podwyżkę cen za wodę i ścieki. Jutro w poniedziałek, czyli 17 września o godzinie 10.00 w UM, Komisja budżetu RM będzie na tym problemem debatować ,a w czwartek na sesji głosowanie. Zmiana taryf opłat za wodę i ścieki obowiązywać ma od 01 listopada 2012 roku i dotyczyć będzie zarówno odbiorców indywidualnych jak i pozostałych (prowadzących działalność…

PROTOKOŁ Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 14 sierpnia 2012r.

- prawdopodobnie w opracowaniu jes PROTOKOŁ Nr XXIII/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 14 sierpnia 2012r. Ad.1. Otwarcie obrad. Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Powitał przybyłych na sesję gości. Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXII sesji…

Strona 25 z 34