Aktualności

Kazimierz Dolny – „Baza umarłych… „

Spotkanie mieszkańców Miasta i Gminy Kazimierz Dolny z dr Anną Wieczorek i dr Barbarą Krupą, dotyczyło problemów związanych z opracowaniem nowego Studium Zagospodarowania dla Miasta i Gminy Kazimierz Dolny. Na zaproszenie grupy Radnych / L.Furtas, P.Guz, J.Kowalski, R.Suszek, P.Pałka/ przybyły Panie zajmujące się na co dzień zagadnieniami opracowań studium. Dr Barbara Krupa –prawnik Zakładu Prawa i Administracji, dr Anna Wieczorek-pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii. Obie z Politechniki Warszawskiej. Ciekawie rozpoczął…

Spotkanie z Marszałkiem,zapraszamy.

Z A P R O S Z E N I E Dnia 28 maja 2013 roku o godz. 16:00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury (KOKPiT) przy ul. Lubelskiej 12 odbędzie się spotkanie z Panem Krzysztofem Hetmanem, Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Tematem spotkania będą perspektywy rozwoju turystycznego w naszym regionie. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym Janusz Kowalski

Spotkanie w sprawie studium odwołane!

Z powodu choroby Pani dr Barbary Krupy, spotkanie w sprawie studium jakie miało odbyć się w dniu 09 maja (czwartek) w KOKPiT- cie zostało odwołane. O kolejnym terminie spotkania będę państwa informował. Zapewniam wszystkich, że spotkanie w sprawie studium odbędzie się w najbliższym czasie. Janusz Kowalski

Zapraszamy w sprawie Sudium

Kazimierz Dolny 02 maja 2013 r Zaproszenie Grupa Radnych Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy (i nie tylko)na spotkanie w sprawie sposobów procedowania Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Kierunków i Zagospodarowania terenu Kazimierza Dolnego. W czasie spotkania będą omawiane aspekty prawne obowiązujących i będących w obiegu dokumentów dotyczące w/w zagadnienia. Będą omawiane dokumenty na które powołuje się Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie, a które…

Coś do poczytania na temat śmieci

Ustawodawca naśmiecił Ustawa śmieciowa, która od 1 lipca wprowadza w Polsce rewolucję w gospodarce odpadami, jest podręcznikowym przykładem złego prawa, wprowadzanego bez konsultacji i wbrew zainteresowanym. Cały tekst na stronach "Rzeczpospolitej": http://prawo.rp.pl/artykul/757643,1001140-Tomasz-Pietryga-o-ustawie-smieciowej.html I kolejny tekst związany ze śmieciami: Śmieciowy bojkot w gminach Duże miasta zwlekają z przetargami na odbiór odpadów. To otwiera furtkę do omijania nowej ustawy. Cały tekst na stronach "Rzeczpospolitej": http://www.rp.pl/artykul/17,1001145-Ustawa-smieciowa--Smieciowy-bojkot-w-gminach.html

Dyskusja nad Studium!

W dniu 12 kwietnia (piątek) 2013 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym ul. Senatorska 5, odbędzie się dyskusja nad wyłożonym do publicznego wglądu studium dot. działek 655/4, 655/5, 655/6 stanowiących moją współwłasność, a także działki nr 274 będącej własnością Pana I. Haczewskiego. Wszystkich Państwa zapraszam, a w szczególności moich oponentów. Przedstawię Państwu zarys działań i możliwości, zarówno burmistrza jak i niektórych instytucji. To bardzo ważne w kontekście…

O śmieciach w Warszawie

Rada miasta Warszawy podjęła uchwałę w sprawie opłat za śmieci Odbiór nieposegregowanych śmieci będzie kosztował mieszkańców stolicy o 40 proc. więcej niż odpadów posegregowanych. Cały tekst na sronach "Rzeczpospolitej": http://prawo.rp.pl/artykul/987829.html

Uwaga dyżury radnych!

INFORMACJA Radni Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym pełnią dyżury w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki przy ul. Lubelskiej 12 podczas których przyjmowane będą wnioski i postulaty mieszkańców: Barbara Walencik – w dniu 8.03.2013r. godz. 13oo-14oo Janusz Kowalski – w dniu 15.03.2013r. godz. 12oo-13oo

Będzie mniej podstawówek

Będzie mniej podstawówek Z informacji zebranych przez „Rz" w kuratoriach oświaty wynika, że w całym kraju zniknie około 1000 szkół. Cały tekst na sronach "Rzeczpospolitej": http://prawo.rp.pl/artykul/757916,986848-Bedzie-mniej-szkol-podstawowych.html

Strona 20 z 31