Z Miasta - Blog Kazimierski

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VII – „Organizacja”.

Chyba nikt z naszej kazimierskiej społeczności nie ma wątpliwości, że niektóre osoby, najczęściej z zewnątrz, są uprzywilejowane w załatwianiu niemalże każdej sprawy w magistracie. Chodzi głównie o uzyskiwanie pozwoleń u konserwatora na budowę, ale także o zmiany w MPZP itp. Tubylec przez lata nie mógł przekształcić działki, natomiast „warszawiak” dostaje prezent od ręki. Tego typu relacje odległościowe na linii petent -urzędnik, budowane były przez dziesięciolecia w okresie Polski Ludowej, a…

Studium Uwarunkowań - powszechnie przyjęte prawo, czy prywatny folwark?

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny- powszechnie przyjęte prawo czy prywatny folwark? W dniu 6 kwietnia 2011r po blisko sześciu latach od rozpoczęcia prac projektowych (swoisty rekord) został wyłożony do publicznej informacji projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny. Z tym ważnym projektem dokumentu, który z uwagi na swoje znacznie winien mieć decydujący wpływ na wyznaczenie kierunków rozwoju gminy poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego…

Strategiczna droga na lotnisko w Dąbrówce.

Na ostatniej komisji budżetu, która odbyła się 27 kwietnia (dzień przed VII sesją RM), jednym z tematów było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Otóż zmiana ta podyktowana była między innymi tym, że do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie około 1 mln złotych z MSWiA, z przeznaczeniem na budowę drogi Dąbrówka - Rogów, jako droga strategiczna w razie powodzi. Dla wyjaśnienia dodam,…

Burmistrzu, nie idź tą drogą!

W listopadowej notce pt „Moja droga asfaltowa i jej prawny aspekt” pisałem o prawnych uwarunkowaniach budowy drogi Góry - Skowieszynek. Przedstawiłem dwie kwestie. Po pierwsze zasadność budowy tak szerokiej drogi (5 m zamiast 3), a po drugie prawny aspekt związany z budową drogi na niewykupionych przez Gminę gruntach, należących do prywatnych właścicieli. Temat drogi powrócił ostatnio na sesji Rady Miejskiej za sprawą pisma Krzysztofa Godziszewskiego dotyczącego „sporu” na linii burmistrz…

Napięty gminny budżet a gospodarka nieruchomościami.

Nie od dziś powszechnie wiadomo, iż nasza gmina ma bardzo napięty budżet, który objawia się deficytem wynoszącym w tym roku 760 tys. złotych( który zostanie pokryty z zaciągniętej przez gminę pożyczki) i zadłużeniem sięgającym 38 %. Konsekwencją złego stanu finansów gminy Kazimierz jest brak możliwości realizacji postulatów dotyczących określonych inwestycji i działań zgłaszanych przez radnych i mieszkańców. Te niby drobne sprawy, ale jakże ważne dla mieszkańców i społeczeństwa wymagające niewielkich…

Komu przeszkadza tradycyjny Kazimierz, czyli rzecz o kazimierskim Logo.

W czwartek 28 kwietnia Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym będzie głosowała nad projektem uchwały w sprawie znaku promocyjnego – loga Kazimierza Dolnego. W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że znak promocyjny jest symbolem. Logo jest wyłącznie identyfikującym znakiem graficznym lub graficzno-słownym, którego natura jest pokrewna z heraldyką z uwagi na cechy takie jak: lapidarność, wyrazistość, komunikatywność i przyswajalność. Dalej w uzasadnieniu dowiadujemy się jeszcze czegoś więcej: otóż 1 lutego 2011…

Życzenia Wielkanocne

Niechaj Zmartwychwstały Chrystus przyniesie radość i wiary natchnienie. Niech napełni zdrowiem i pokojem, dobrem i miłością, by życie było pełne blasku. Mieszkańcom miasta i Gminy Kazimierz Dolny oraz Wszystkim odwiedzającym ten blog, najserdeczniejsze życzenia z Okazji Świąt Wielkanocnych szczerze życzy Janusz Kowalski.

Zablokowany dojazd do 6,42 ha działki !!!

Nazywam się Agata Cholewa i mieszkam w Zbędowicach.. Na działce o której mowa uprawiamy razem z mężem czarną porzeczkę. Droga wewnętrzna o numerze ewidencyjnym 645, położona w miejscowości Zbędowice, stanowi dojazd do naszej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 159. Wymieniona droga ma szerokość 2 metrów i dotychczas przez wiele lat korzystaliśmy z niej my , jak również nasi sąsiedzi. Problem pojawił się w maju 2010r., gdy Państwo Teodorowicz postawili na swojej…

Młodzież sprząta wąwozy.

W sobotę 16 kwietnia po raz kolejny sprzątano zaśmiecony Kazimierz, w tym także wąwozy – bezcenna atrakcja turystyczna. Drugą akcję sprzątania Norowego Dołu wsparli wychowankowie z młodzieżowego ośrodka w Cholewiance. Młodzież posprzątała znaczną część wąwozu o licznych odnogach zawalonych stertami odpadów. Worki i transport śmieci zapewnił burmistrz miasta. To ważne, bo akcja sprzątania Kazimierza na taką skalę odbywa się po raz pierwszy, ale lepiej późno niż wcale. Norowy Dół to…