Z Miasta - Blog Kazimierski

Szum, chaos i zaściankowość. O systemie komunikacji miejskiej w Kazimierzu Dolnym słów kilka.

W ostatnim czasie w miasteczku na każdym rogu ulicy i przy każdym płocie możemy zauważyć niezliczone ilości słupów informacyjnych z nazwami ulic. Zamiast jednak uczytelnić nazwy i kierunki orientacji, wprowadzają niesamowity chaos i straszą swym wyglądem. Na taki stan rzeczy złożyły się tablice typu „ulica / street Rynek“, czy „ulica / street Norowy Dół“. Jeśli już projektant koniecznie chciał użyć nazw angielskich, co według mnie było zupełnie niepotrzebne, to nadmienię,…

Poziom debaty w gminie Kazimierz Dolny

Jako nowy radny, któremu mieszkańcy Parchatki powierzyli mandat reprezentowania interesów nie tylko mojej rodzinnej miejscowości, ale również i reprezentowanie interesów gminy Kazimierz Dolny wierzyłem, iż Rada Miejska jak i poszczególne Komisje są miejscem gdzie w wyniku rzeczowej, rzetelnej debaty opartej o argumenty, tezy i dowody wypracowuje się najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązania dla naszej gminy i mieszkańców. Po blisko 4 miesiącach pracy w Radzie Miejskiej i 3 komisjach w jakich zasiadam…

W Norowym Dole

Norowy Dół jest szlakiem komunikacyjnym łączącym Przedmieścia Kazimierza Dolnego z Górami. W latach 70-tych ubiegłego wieku wąwóz ten był terenem budowy drogi, która powstawała przy wieloletnim, mozolnym wsparciu i uporze mieszkańców przedmieścia i Gór. Droga ta była marzeniem i nadzieją mieszkańców Gór ponieważ skracała kilkakrotnie dojazd do ulicy Puławskiej. Również i mieszkańcy ulicy Puławskiej, licznie posiadający pola na Górach, mieli ułatwiony dojazd do swych włości. Tragicznym dla mieszkańców okazał się…

Śluza na Grodarzu, a może zapora na Wiśle ?

Jeśli komukolwiek zadano by pytanie na temat budowy zapory na Wiśle w Kazimierzu, parsknął by śmiechem. Jednak 54 lata temu realnie myślano o budowie zapory pod Kazimierzem. Jak się wydaje plany budowy zbiorników retencyjnych w ówczesnym czasie , były jednym z najbardziej rozważnych i dalekowzrocznych posunięć Polskich specjalistów. Czy we właściwym miejscu? Raczej nie, patrząc na walory krajobrazowo przyrodnicze tego terenu. Jednak sam pomysł godny laudacji na cześć jego twórców.…

Godziwy dojazd – w XXI wiek

Co oznacza sformułowanie: godziwy dojazd? Zastanawiam się nad tym każdej jesieni i wiosny, kiedy to po obfitych opadach deszczu bądź roztopach droga dojazdowa do mojej posesji zamienia się w „galaretkę”. Utrudniona i wręcz niemożliwa jest wówczas nie tylko jazda jakimkolwiek pojazdem, ale także „komunikacja piesza”. Na nieutwardzonej drodze powstają koleiny błotne, które pozostają do połowy lata utrudniając ruch. Nie wspomnę o powybijanych dziurach, dzięki którym wszyscy zmotoryzowani poruszają się z…

Strategia promocji pod lupą CBA

Jak donosi portal Moje Miasto Puławy do puławskiego ratusza w dniu 28 lutego 2011r weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Celem działań tego ważnego organu państwowego jest zbadanie nieprawidłowości jakie mogły mieć miejsce przy organizacji przetargu na gospodarczą promocję Puław w ramach programu „Puławy human city user frendly”. Po otworzeniu oferty w dniu 22 lutego 2011r dwóch członków komisji przetargowej złożyło swoje wątpliwości, jednak dopiero 17 marca, a więc już po wkroczeniu…

Taktyka o kryptonimie „Ponad podziałami”

Jedną z głównych przesłanek jakie towarzyszyły panu burmistrzowi Grzegorzowi Duni podczas powoływania nowej stałej komisji RM w Kazimierzu Dolnym była troska o losy procedowanego od 5 lat Studium. Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego miała być tą komisją, która usprawni prace przy z studium, a także inne prace związane z planowaniem przestrzennym. Miałem mnóstwo wątpliwości co do nowej Komisji i od początku podchodziłem do tego zagadnienia sceptycznie. Uważałem, iż…

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy…

Ważny akt prawny.

Jednym z kluczowych dokumentów, dotyczących regulacji prawnych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, jest Rozporządzenie Nr.4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 roku. Burmistrz Kazimierza Dolnego mając do dyspozycji między innymi ustawę o odpadach oraz inne akty prawne, przy odrobinie dobrej woli mógłby ochronić nasze tereny przed degradacją i zapanować nad katastrofalną sytuacją jaka Nas dotyka. Pisze to w kontekście toczącej się przed SKO w Lublinie sprawy, dotyczącej unieważnienia decyzji burmistrza, w…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VI – Zasypać wąwozy!

Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, iż głównym czynnikiem niszczącym walory krajobrazowe i przestrzeń urbanistyczno-architektoniczną Kazimierza Dolnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednym słowem nasza przestrzeń publiczna stale ulega degradacji i to w błyskawicznym tempie. Mimo to niektórzy znawcy tematu uwarzają, że Kazimierz nie jest tak zniszczony jak Zakopane… To prawda. Tym jednak życzę sukcesów w działaniach nie związanych z „ochroną” Kazimierza. Wiadomo, że były lepsze i gorsze plany zagospodarowania, a…