Z Miasta - Blog Kazimierski

Gdzie jest 1,3 mln. z podatku za „Króla”?

O budowie największego , w Kazimierzu hotelu „Król Kazimierz”, opublikowano wiele artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Z tych tekstów jasno wynika, że przy budowie obiektu nagminnie łamano prawo budowlane. M.in. z Gazety Wyborczej dowiadujemy się o niejasnych działaniach Konserwatora Zabytków, które doprowadziły do zniszczenia jednego z najstarszych spichlerzy w Kazimierzu.. W miejsce cennego zabytku powstał kontrowersyjny obiekt, a to wszystko pod „czujnym okiem” pracowników miejscowego magistratu. Hotel „Król Kazimierz”…

Równia pochyła – czyli rzecz o kazimierskim stoku narciarskim.

Właściciele terenów stoku narciarskiego przy Norowym Dole, od lat 70-tych bezskutecznie starali się o zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Nasz Magistrat od lat odpowiadał to samo. „Wybitne walory krajobrazowe stanowiące o tożsamości miasta „ Ten slogan w oficjalnych pismach (dotyczący wyłącznie rdzennych Kazimierczaków ) ma już postać wytartych drelichów. Nie mając szans na zmianę w Planie, rdzenny właściciel działki postanowił ją sprzedać za przysłowiowe grosze. Działkę kupił Janusz Palikot.…

Co z tą ekologią?

Ekologia jest nie tylko modnym terminem, ale przede wszystkim wyzwaniem, którego realizacja może przynieść wymierne korzyści. Na terenie Miasta i Gminy Kazimierz Dolny jest jeszcze dużo do zrobienia nie tylko w kwestii ochrony walorów krajobrazowych, ale także na polu pozyskiwania alternatywnych źródeł energii, gospodarki odpadami oraz kanalizacji. Dla mieszkańców szczególne, bo ekonomiczne znaczenie mają te ostatnie z wymienionych zadań. W wielu gminach na Lubelszczyźnie gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetów.…