Z Miasta - Blog Kazimierski

Polityka finansowa gminy.

Niemalże cud ochronił szkoły gminne przed reorganizacją (czytaj likwidacja). Polityka Państwa (wymierzona w edukację) nie powiodła się w gminie Kazimierz Dolny. Wydaje się, że burmistrz wywnioskował, że pomysł likwidacji szkół nie przeszedłby w radzie. Zatem dobrze się stało! Zasługa to głównie aktywności zdeterminowanych nauczycieli, rodziców, niektórych radnych, ale przede wszystkim fantastycznej akcji mieszkańców. Aktywność mieszkańców na zebraniach, zbieranie podpisów w obronie szkół to kwintesencja społeczeństwa obywatelskiego. Do przyszłego roku mamy…

Nie nauka, lecz chęć szczera …

Od czasu kiedy burmistrz Dunia podjął krucjatę przeciwko dotychczasowym formom funkcjonowania szkół wiejskich, w gminie wrze. Zbulwersowane są środowiska nauczycielskie, rodzice są rozgoryczeni. Obawa nauczycieli przed utratą pracy jest oczywista. Niepokój rodziców również, ponieważ tak naprawdę nikt nie zagwarantuje utworzenia stowarzyszenia. Zależeć to będzie wyłącznie od poświęcenia i operatywności członków stowarzyszenia. Sytuacja nie wygląda różowo. Na tych reformach ucierpi fundament edukacji – nauczyciele, oni są najważniejszym ogniwem edukacji. Uwarunkowania techniczne…

„Czarna sotnia”? czyli o co chodziło z kamieniołomami?

24 stycznia minęła druga rocznica powstania „Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym”. Zryw dziesiątek ludzi, w tym również znanych osób z całego kraju, wciągniętych w wir paniki i lęku przed sprzedażą kazimierskich Kamieniołomów. Skąd i dlaczego taka panika? Pytań mnoży się wiele. Inicjatorzy akcji, poza kilkoma przypadkami, nie należą do osób aktywnie udzielający się społecznie, biorących udział w życiu publicznym miasta. Postacie te nie skłaniają się także ku…

„Dożynanie” Kazimierza cz. V - Kobieta zmienną jest.

Jednymi z wnioskodawców objętych uchwałą nr XVI/105/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku dotyczącą zmian w MPZP działki nr 799 rzeka Wisła, byli kazimerscy armatorzy, p. H. Skoczek i S. Pieklik. We wniosku prosili o zmiany w planie umożliwiające wykonania zimowiska dla statków, w miejscu gdzie przez dziesięciolecia cumowały barki do załadunku kamienia z kamieniołomów. Po wizji lokalnej WUOZ w Lublinie pismem z dnia 26 lipca 2004 roku zaopiniował negatywnie…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. IV – Kumple to grunt!

Przez dziesięciolecia w Kazimierzu Dolnym wprowadzano zabudowę z umiarem, konserwowano, chroniono zabytki (bardziej niż dzisiaj) i nie planowano „uzupełniania zabudowy” obiektami wielkogabarytowymi. Jedną z pierwszych zmian w MPZP umożliwiająca budowę wielkoprzestrzennych obiektów była (poza królem…) zmiana działki nr 1287, podjęta uchwałą nr VIII/38/07,dotyczącą działki położonej na ulicy Góry. Właścicielem działki jest firma Eko –Geo Consulting Marek Biłyk z siedzibą w Lublinie. Firma współpracująca z naszym magistratem od wielu lat w…

Skarżysko, miasto prywatne

zdjęcie : Rzeczpospolita /rp.pl/ Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu „Skarżysko miasto prywatne”. Obraz tej patologii odnosi się do większości miast w Polsce. W szczególności dotyczy miast, w których zagnieździła się patologia. Nasze miasto również jest stygmatyzowane nowotworem tego zjawiska. W Naszym mieście wielomilionowe transakcje nie dotyczą handlu bronią. W Kazimierzu interesy robi się na pośrednictwie w handlu nieruchomościami, zmianach w MPZP i pomocy przy niektórych znaczących inwestycjach, które pozornie wyglądają…

„Dożynanie” Kazimierza Część III - Jak ustanawiano „prawo” dla króla…

W związku z tym, że Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie początkowo nie uwzględnił potrzeb inwestorów, burmistrz Kazimierza Dolnego w październiku 2004 r. powołał do życia Gminną Komisję Urbanistyczną, jako organ doradczy przy pracach związanych z planowaniem przestrzennym. Mało istotne kto wystawiał kandydatury osób zasiadających w organie doradczym, wszak uczciwość powinna być cechą wszystkich specjalistów. Sama Komisja jest powołana do doradzania burmistrzowi w podejmowaniu ważnych decyzji, dotyczących zmian w MPZP, a…

Dzwon wzywa na stoki

Na trasach narciarskich na zboczach Piz Martegnas w Szwajcarii śnieg naturalny trudno odróżnić od sztucznego Błyszcząca wstęga lodu, łagodnie opadając, a czasem lekko się wznosząc, biegnie wzdłuż rzeki Sures leśnym szlakiem o szerokości trzech, czterech metrów. Dla wprawnych łyżwiarzy to fraszka. Ale ci, którzy od lat nie mieli łyżew na nogach, przeżywają tu trudne chwile. Zwłaszcza na bardziej stromych i krętych odcinkach jedynym ratunkiem bywa lądowanie w śnieżnej zaspie na…

„Dożynanie” Kazimierza Część II – Straszny dwór

W jaki sposób burmistrz Kazimierza pozyskuje inwestorów? Jak burmistrz dba o inwestorów, jaki ma wpływ na realizację zamysłów inwestorów? Poniżej spróbuję przybliżyć te kwestie. Ważne jest też to, co się dzieje z „nieproszonymi gośćmi”, inwestorami, którzy przez przypadek wejdą w posiadanie wiedzy zastrzeżonej dla wybrańców. Zmiany indywidualne w miejscowym planie są „zastrzeżone” i są wyłącznym przywilejem burmistrza i jego świty. Pomimo, że od ponad czterech lat w mieście niepodzielnie rządzi…

Studium- bez komentarza !?

Ubiegłej jesieni, burmistrz Naszego miasta odpowiadając na pytania mieszkańców , informował „Nasza Gmina opracowuje obecnie studium, które będzie wyłożone do publicznego wglądu po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień min. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego i wiele innych, tak jak to przewidują obowiązujące przepisy”. Z dokumentów z którymi zapoznałem się w UM wynika, że procedowane Studium jest uzgodnione ze wszystkimi w/w instytucjami.…