Z Miasta - Blog Kazimierski

Meandry kazimierskich przetargów.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Lublinie w październiku 2002 r., stwierdziła nieprawidłowości związane z odprowadzaniem ścieków z rejonu ulic Zamkowa i Góry. Jak ustalono ścieki z tego rejonu przez kilkadziesiąt lat były odprowadzane kanałem burzowym, by następnie w okolicy Fary trafić do kolektora sanitarnego. Niestety przy dużych opadach ścieki przelewały się i z Grodarzem dopływały do Wisły. Było to niezgodne z art. 9 ust 1 i 2 ustawy z…

Szkolnictwa ciąg dalszy….

Temat szkół nad cichł … Jednak poruszyło nas ostatnie stwierdzenie Pana Burmistrza „ocaliłem szkoły”. Ale przed kim lub przed czym? Czyżby przed samym sobą? W lutym w szkołach odbyły się spotkania Burmistrza ze społecznością lokalną i pracownikami szkół. Tu należy dodać, że w Szkole Podstawowej w Rzeczycy – jako jedynej – do spotkania z pracownikami szkoły nie doszło. Kadra nie miała możliwości bezpośredniej rozmowy z Panem Burmistrzem i wyjaśnienia wszystkich…

Przetargi w Kazimierzu.

Od pewnego czasu mamy „wysyp” różnego rodzaju przetargów: na parkingi, miejsca i lokale handlowe itp., co powodowane jest zbliżającym się końcem okresowych umów. Jak zwykle duże kontrowersje budzą przetargi na parkingi i miejsca handlowe, czyli najbardziej dochodowe usługi. Dlatego też priorytetem przy ogłaszaniu przetargów, wyznaczaniu warunków czy specyfikacji powinna być przejrzystość i klarowność procedur. Z tym zawsze były kłopoty z uwagi na różnorodność ofert i kryteriów często znacznie różniących się…

Rewitalizacja wzgórza zamkowego

Sformułowanie „rewitalizacja”, jako pojęcie określające odnawianie ruin kazimierskiego zamku, jest co najmniej śmieszne. Rewitalizacja znaczy przywrócić coś do życia, (łac. revivo – odżyć, powrócić do życia). Określnik jednocześnie ośmiesza jak i zdumiewa. Pojąć nie mogę, dlaczego słowo „konserwacja” zastąpiono „rewitalizacją” - bardziej modnie? Nie w nazwie jednak tkwi istota problemu. Wszyscy wiemy, że dbanie o zabytki i ich konserwacja jest obywatelskim obowiązkiem. Zabytki (podobnie jak historia) są integralną, fundamentalną częścią…

Plan zagospodarowania wpływów lokalnej sitwy.

Uchwałą Nr LI /284/98 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17.06.1998 r. został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Jak wiemy projekt planu był tworzony na zamówienie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, był procedowany przez kilka lat przez Zakład Planowania Przestrzennego w Lublinie, a głównym projektantem była pani mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska. Plany, zarówno szczegółowy jak i ogólny, składają się m.in. z części opisowej i…

Polityka finansowa gminy.

Niemalże cud ochronił szkoły gminne przed reorganizacją (czytaj likwidacja). Polityka Państwa (wymierzona w edukację) nie powiodła się w gminie Kazimierz Dolny. Wydaje się, że burmistrz wywnioskował, że pomysł likwidacji szkół nie przeszedłby w radzie. Zatem dobrze się stało! Zasługa to głównie aktywności zdeterminowanych nauczycieli, rodziców, niektórych radnych, ale przede wszystkim fantastycznej akcji mieszkańców. Aktywność mieszkańców na zebraniach, zbieranie podpisów w obronie szkół to kwintesencja społeczeństwa obywatelskiego. Do przyszłego roku mamy…

Nie nauka, lecz chęć szczera …

Od czasu kiedy burmistrz Dunia podjął krucjatę przeciwko dotychczasowym formom funkcjonowania szkół wiejskich, w gminie wrze. Zbulwersowane są środowiska nauczycielskie, rodzice są rozgoryczeni. Obawa nauczycieli przed utratą pracy jest oczywista. Niepokój rodziców również, ponieważ tak naprawdę nikt nie zagwarantuje utworzenia stowarzyszenia. Zależeć to będzie wyłącznie od poświęcenia i operatywności członków stowarzyszenia. Sytuacja nie wygląda różowo. Na tych reformach ucierpi fundament edukacji – nauczyciele, oni są najważniejszym ogniwem edukacji. Uwarunkowania techniczne…

„Czarna sotnia”? czyli o co chodziło z kamieniołomami?

24 stycznia minęła druga rocznica powstania „Obywatelskiego Komitetu Ochrony Krajobrazu Kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym”. Zryw dziesiątek ludzi, w tym również znanych osób z całego kraju, wciągniętych w wir paniki i lęku przed sprzedażą kazimierskich Kamieniołomów. Skąd i dlaczego taka panika? Pytań mnoży się wiele. Inicjatorzy akcji, poza kilkoma przypadkami, nie należą do osób aktywnie udzielający się społecznie, biorących udział w życiu publicznym miasta. Postacie te nie skłaniają się także ku…

„Dożynanie” Kazimierza cz. V - Kobieta zmienną jest.

Jednymi z wnioskodawców objętych uchwałą nr XVI/105/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku dotyczącą zmian w MPZP działki nr 799 rzeka Wisła, byli kazimerscy armatorzy, p. H. Skoczek i S. Pieklik. We wniosku prosili o zmiany w planie umożliwiające wykonania zimowiska dla statków, w miejscu gdzie przez dziesięciolecia cumowały barki do załadunku kamienia z kamieniołomów. Po wizji lokalnej WUOZ w Lublinie pismem z dnia 26 lipca 2004 roku zaopiniował negatywnie…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. IV – Kumple to grunt!

Przez dziesięciolecia w Kazimierzu Dolnym wprowadzano zabudowę z umiarem, konserwowano, chroniono zabytki (bardziej niż dzisiaj) i nie planowano „uzupełniania zabudowy” obiektami wielkogabarytowymi. Jedną z pierwszych zmian w MPZP umożliwiająca budowę wielkoprzestrzennych obiektów była (poza królem…) zmiana działki nr 1287, podjęta uchwałą nr VIII/38/07,dotyczącą działki położonej na ulicy Góry. Właścicielem działki jest firma Eko –Geo Consulting Marek Biłyk z siedzibą w Lublinie. Firma współpracująca z naszym magistratem od wielu lat w…