Z Miasta - Blog Kazimierski

„Zapora” w Kazimierzu.

19 maja mija 66 rocznica akcji oddziału legendarnego dowódcy mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na posterunek MO w Kazimierzu Dolnym. W rzeczywistości posterunek ten zarządzany był przez NKWD (mentalni ich spadkobiercy zarządzają Policją do dzisiaj). Celem takich posterunków nie było zapewnianie porządku publicznego w danym mieście, a jedynie działania mające na celu eksterminację ludności zagrażającej sowietyzacji Polski. Ludność, która nie dawała się indoktrynować bolszewikom i służącym im Polakom była wywożona na…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. IX - Uchwała nr 130.....

Wielokrotnie wskazywałem na niekorzystne dla miasteczka praktyki stosowane w kazimierskim magistracie. Zwracałem również uwagę na kierunki wyznaczone przez „Organizację”, która ma rzeczywistą władzę w mieście. Jak sądzę, głównym zadaniem i kierunkiem działania tych ludzi jest wysiedlenie autochtonów. Założenia „Organizacji” są stare jak świat. Chodzi o pozbawienie Kazimierzaków zarabiania godziwych pieniędzy w miejscu zamieszkania, czyli mówiąc krótko chodzi o uniemożliwienie mieszkańcom prowadzenia własnej działalności gospodarczej, bądź skuteczne jej utrudnianie. Zapyta ktoś…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VIII - Kondominium sitwy.

Emocje związane z wyłożonym studium sięgają zenitu i to oczywiście nikogo nie dziwi. Jest to zrozumiałe, ponieważ dla wielu z nas jest to warunek życia i rozwoju, decydujący o losach naszych rodzin w perspektywie najbliższych 20 lat. Pikanterii dodaje fałszywa teza, że Planami zagospodarowania przestrzennego a tym samym i Studium decydują jakieś ścisłe kryteria, wręcz absolutne - nic bardziej mylnego. Ugruntowało się także przekonanie, zresztą słuszne, że przekwalifikowywanie działek należy…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VII – „Organizacja”.

Chyba nikt z naszej kazimierskiej społeczności nie ma wątpliwości, że niektóre osoby, najczęściej z zewnątrz, są uprzywilejowane w załatwianiu niemalże każdej sprawy w magistracie. Chodzi głównie o uzyskiwanie pozwoleń u konserwatora na budowę, ale także o zmiany w MPZP itp. Tubylec przez lata nie mógł przekształcić działki, natomiast „warszawiak” dostaje prezent od ręki. Tego typu relacje odległościowe na linii petent -urzędnik, budowane były przez dziesięciolecia w okresie Polski Ludowej, a…

Studium Uwarunkowań - powszechnie przyjęte prawo, czy prywatny folwark?

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny- powszechnie przyjęte prawo czy prywatny folwark? W dniu 6 kwietnia 2011r po blisko sześciu latach od rozpoczęcia prac projektowych (swoisty rekord) został wyłożony do publicznej informacji projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kazimierz Dolny. Z tym ważnym projektem dokumentu, który z uwagi na swoje znacznie winien mieć decydujący wpływ na wyznaczenie kierunków rozwoju gminy poprzez maksymalne wykorzystanie potencjału tkwiącego…

Strategiczna droga na lotnisko w Dąbrówce.

Na ostatniej komisji budżetu, która odbyła się 27 kwietnia (dzień przed VII sesją RM), jednym z tematów było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Otóż zmiana ta podyktowana była między innymi tym, że do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w kwocie około 1 mln złotych z MSWiA, z przeznaczeniem na budowę drogi Dąbrówka - Rogów, jako droga strategiczna w razie powodzi. Dla wyjaśnienia dodam,…

Burmistrzu, nie idź tą drogą!

W listopadowej notce pt „Moja droga asfaltowa i jej prawny aspekt” pisałem o prawnych uwarunkowaniach budowy drogi Góry - Skowieszynek. Przedstawiłem dwie kwestie. Po pierwsze zasadność budowy tak szerokiej drogi (5 m zamiast 3), a po drugie prawny aspekt związany z budową drogi na niewykupionych przez Gminę gruntach, należących do prywatnych właścicieli. Temat drogi powrócił ostatnio na sesji Rady Miejskiej za sprawą pisma Krzysztofa Godziszewskiego dotyczącego „sporu” na linii burmistrz…

Napięty gminny budżet a gospodarka nieruchomościami.

Nie od dziś powszechnie wiadomo, iż nasza gmina ma bardzo napięty budżet, który objawia się deficytem wynoszącym w tym roku 760 tys. złotych( który zostanie pokryty z zaciągniętej przez gminę pożyczki) i zadłużeniem sięgającym 38 %. Konsekwencją złego stanu finansów gminy Kazimierz jest brak możliwości realizacji postulatów dotyczących określonych inwestycji i działań zgłaszanych przez radnych i mieszkańców. Te niby drobne sprawy, ale jakże ważne dla mieszkańców i społeczeństwa wymagające niewielkich…

Komu przeszkadza tradycyjny Kazimierz, czyli rzecz o kazimierskim Logo.

W czwartek 28 kwietnia Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym będzie głosowała nad projektem uchwały w sprawie znaku promocyjnego – loga Kazimierza Dolnego. W uzasadnieniu do projektu uchwały czytamy, że znak promocyjny jest symbolem. Logo jest wyłącznie identyfikującym znakiem graficznym lub graficzno-słownym, którego natura jest pokrewna z heraldyką z uwagi na cechy takie jak: lapidarność, wyrazistość, komunikatywność i przyswajalność. Dalej w uzasadnieniu dowiadujemy się jeszcze czegoś więcej: otóż 1 lutego 2011…