Z Miasta - Blog Kazimierski

List otwarty do burmistrza Grzegorza Duni

Szanowny Panie Burmistrzu, choć użyte tutaj słowo szanowny świadczy tylko o mojej kulturze osobistej a nie o szacunku do pana, ale jakoś ten list otwarty wypada zacząć. Dlaczego taka forma? Ano dlatego, że na pisma kierowane na adres urzędu pan nie zwykł odpowiadać, więc z oszczędności czasu wybrałem tę formę komunikacji. Piszę do pana, bo niepokoi mnie los szkoły w Rzeczycy, szkoły, którą kierowałem przez 26 lat a którą pan…

Przedstawienie w sprawie szkoły cd…

Freddie Mercury przedwcześnie zmarły piosenkarz w jednym ze swoich utworów śpiewał: „The show must go on” (Przedstawienie musi trwać) . Z takim właśnie przedstawieniem mamy do czynienie w sprawie budowy nowej kazimierskiej szkoły, gdyż inaczej tego nazwać nie można. Smutne to i bolesne, iż w kwestii najważniejszej, największej i najdroższej inwestycji w dziejach Gminy Kazimierz Dolny zabrakło poważnej, rzetelnej debaty opartej o argumenty. Mam prawo, a nawet obowiązek jako Radny,…

Pozorowana debata społeczna w sprawie budowy nowej kazimierskiej szkoły.

Pamiętacie Państwo debatę Premiera Rządu Pana Donalda Tuska ze związkowcami w sprawie stoczni gdańskiej? Na tym spotkaniu jakie odbyło się na dziedzińcu Politechniki Gdańskiej poświęconego dalszym losom jednego z największych pracodawców na wybrzeżu zabrakło przedstawicieli największych związków zawodowych - OPZZ i Solidarności. Przybyli zaś przedstawiciele marginalnych związków zawodowych- Inżynierów i Techników oraz z Okrętowca, którzy zaakceptowali reguły i sposób działania narzucone przez środowisko Premiera. To w trakcie tej debaty mogliśmy…

Inżynieria manipulacji

Działania Burmistrza i miejscowego establishmentu w sprawie odbudowy szkoły, to naprawdę inżynieria obłudy i manipulacji. Takie zdanie miałem od chwili, w której Burmistrz wespół z kazimierską „inteligencją” podjął decyzję dotyczącą „odbudowy szkoły”, poprzez oddanie jej za bezcen i budowy nowej, na zielonym parkingu. Niestety do podjęcia tychże działań przyczyniła się większość Radnych, głosując uchwałę pod presją, przy braku argumentów merytorycznych, opierając się jedynie na pustych, idealistycznych deklaracjach Burmistrza. Tym samym…

Chór wrzeszczących „narcyzów”

Za tydzień początek roku szkolnego. Nasze dzieci nie mają szkoły. Będą uczyły się po domach jak w czasach okupacji. Gimnazjaliści w zawodówce. Podstawówka w kazimierskiej plebanii oraz w szkołach na Dąbrówce i w Bochotnicy. Liceum dzięki zaradności menadżerów oświaty nie ma, „kłopotów” również .Taki stan będzie trwał do czasu ustawienia kontenerów, czyli do przyszłego roku. Część rodziców postanowiła przenieść swoje dzieci do szkół puławskich. Skala tego zjawiska nie jest znana,…

Dlaczego nie chcecie odbudować szkoły?

W miniony piątek w kazimierskim magistracie odbyła się Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki. Głównym tematem spotkania było omówienie zagadnienia dotyczącego budowy Centrum Sztuki Audiowizualnej, bądź, jak kto woli Centrum Filmowego. Chodzi o pomysł Stowarzyszenia Filmowców Polskich utworzenia takiej instytucji w Kazimierzu Dolnym. Pomysł wydaje się być dobry, ale warto pamiętać, że centrum kulturalne Kazimierza Dolnego miało powstać swego czasu w hotelu Król Kazimierz. Wtedy właśnie w podobny sposób była…

Mieszkańcy szkoły - porzućcie nadzieję!

We wtorek 26 lipca została zwołana Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami. Głównym tematem spotkania był problem mieszkań zastępczych dla osób, które utraciły swoje lokale w szkole po katastrofie. W czasie dyskusji padło wiele obiecujących i ciekawych propozycji, np. rekompensata finansowa, co wydaje się rozwiązaniem rozsądnym i zadawalającym - tym bardziej, że lokali zastępczych burmistrz nie ma. Natomiast lokale będące w posiadaniu gminy i które mogłyby posłużyć jako lokale zastępcze są w…

Droga - na sądowej drodze!

O problemach z budową drogi na odcinku Góry - Skowieszynek pisałem już kilka razy. Tym razem kilka zdań w kontekście procesu sądowego, który wytoczył Sołtysowi m. Góry burmistrz Kazimierza Grzegorz Dunia. Jak wszystkim wiadomo chodziło o spór dotyczący przebiegu drogi, ( do dziś nie ukończonej) której linia biegu jest inna w terenie, a inna na mapie. Sporny odcinek to około 170 m, właśnie koło posesji sołtysa, w całości biegnący przez…

Gmina Kazimierz po burzy…

Przyroda rządzi się swoimi prawami wobec których człowiek pomimo rozwoju nauki i techniki jest bezradny i bezsilny. Nie oznacza to jednak, iż należy biernie przyglądać się z założonymi rękami i nic nie robić w przekonaniu nieuniknionej katastrofy. O ile, jako ludzie nie jesteśmy w stanie wpłynąć na kształt warunków atmosferycznych i elementów pogody (przynajmniej na poziomie gminy), o tyle możemy skutecznie poprzez podejmowanie konkretnych działań wpływać na zminimalizowanie skutków kataklizmów.…

Na Zielonym Parkingu-szkoła?

Nie wiem czym kierował się burmistrz, kiedy podjął decyzję budowy szkoły w nowym miejscu, jakim jest Zielony Parking. Podjęta na opak decyzja była sprzeczna z wcześniejszymi zapewnieniami i ustaleniami co do przyszłości szkoły. Burmistrz zapewniał, że do czasu końcowych badań i wydania opinii nie podejmie żadnych konkretnych kroków. Postanowił jednak inaczej. Z dnia na dzień, nie konsultując niczego z Radą zamówił dwie ekspertyzy kosztów szacunkowych dotyczących odbudowy i budowy (w…