Z Miasta - Blog Kazimierski

Droga - na sądowej drodze!

O problemach z budową drogi na odcinku Góry - Skowieszynek pisałem już kilka razy. Tym razem kilka zdań w kontekście procesu sądowego, który wytoczył Sołtysowi m. Góry burmistrz Kazimierza Grzegorz Dunia. Jak wszystkim wiadomo chodziło o spór dotyczący przebiegu drogi, ( do dziś nie ukończonej) której linia biegu jest inna w terenie, a inna na mapie. Sporny odcinek to około 170 m, właśnie koło posesji sołtysa, w całości biegnący przez…

Gmina Kazimierz po burzy…

Przyroda rządzi się swoimi prawami wobec których człowiek pomimo rozwoju nauki i techniki jest bezradny i bezsilny. Nie oznacza to jednak, iż należy biernie przyglądać się z założonymi rękami i nic nie robić w przekonaniu nieuniknionej katastrofy. O ile, jako ludzie nie jesteśmy w stanie wpłynąć na kształt warunków atmosferycznych i elementów pogody (przynajmniej na poziomie gminy), o tyle możemy skutecznie poprzez podejmowanie konkretnych działań wpływać na zminimalizowanie skutków kataklizmów.…

Na Zielonym Parkingu-szkoła?

Nie wiem czym kierował się burmistrz, kiedy podjął decyzję budowy szkoły w nowym miejscu, jakim jest Zielony Parking. Podjęta na opak decyzja była sprzeczna z wcześniejszymi zapewnieniami i ustaleniami co do przyszłości szkoły. Burmistrz zapewniał, że do czasu końcowych badań i wydania opinii nie podejmie żadnych konkretnych kroków. Postanowił jednak inaczej. Z dnia na dzień, nie konsultując niczego z Radą zamówił dwie ekspertyzy kosztów szacunkowych dotyczących odbudowy i budowy (w…

Burmistrz na urlopie, ludzie nie mają gdzie żyć

Miesiąc temu wybuch gazu zniszczył Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym. Część budynku została zniszczona całkowicie, reszta groziła zawaleniem. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał rozporządzenie o zamknięciu całego budynku, do czasu całkowitego odbudowania. Mimo obietnic burmistrza prace nadal nie ruszyły, a mieszkańcy nie mają gdzie mieszkać - informuje program "Prosto z Polski". Cała sprawa stanęła w martwym punkcie, a lokatorzy, którzy żyli w nienaruszonym skrzydle budynku, nadal nie mają gdzie…

Geszeft na szkolnych gruzach.

Zanim odniosę się do tematów poruszanych na ostatniej nadzwyczajnej sesji RM, chciałbym przypomnieć zachowanie burmistrza Duni na sesji z 20 czerwca br. Otóż burmistrz w ogóle nie zamierzał podejmować tematu szkoły. Wiadomo, ważniejsza była sprawa nowego pisma samorządowego. W porządku obrad nie było miejsca, aby radnych i mieszkańców zapoznać z sytuacją szkoły (sic!).Przyjęty wniosek radnego Kamila Wydry wymusił w końcu sprawozdanie burmistrza. Podczas relacjonowania, burmistrz przedstawił zarys działań jakie podjął…

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w sprawie kazimierskiej szkoły.

W dniu 30 czerwca 2011r odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która była poświęcona sprawie organizacji roku szkolnego oraz dalszej przyszłości kazimierskiej szkoły, po tym jak miesiąc temu w wyniku wybuchu gazu zawaleniu uległa część Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Nie tylko powaga tematu jakim bez wątpienia jest zorganizowania dzieciom i młodzieży nauczania w nowych realiach, czy sprawa przyszłości kazimierskiej oświaty w kontekście budowy lub odbudowy…

O przyszłości szkoły już w czwartek.

W czwartek 30 czerwca o godz. 9.00 w kazimierskiej Strażnicy odbędzie nadzwyczajna Sesja RM w Kazimierzu Dolnym, poświęcona szkole. Serdecznie Państwa zapraszam. Cieszę się, że burmistrz zwołał tę sesję. Mam tylko nadzieje, że nie będzie to kolejne przedstawienie typu „mój punkt widzenia”, oczywiście podsunięty burmistrzowi przez „doradców”. Natomiast rzeczywista dyskusja i wspólne wypracowanie stanowiska w sprawie szkoły, łącznie z przyjęciem przez Radę i burmistrza odpowiedzialności za jej przyszłość mogą okazać…

Uwaga do projektu zmiany Studium

Janusz Kowalski Kazimierz Dolny 26 czerwca 2011 r. Radny Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Pan Grzegorz Dunia Burmistrz Kazimierza Dolnego Uwaga do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny Z uwagi na brak opracowania (w wystarczającym zakresie), należy opracować program turystyczno wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem chłonności turystycznej Kazimierza Dolnego w obszarze „Pomnika historii” W głównych założeniach programowych studium należy dopuścić: - poszerzyć bazę turystyczną…

Krwawe żniwo indolencji.

Nie sposób nie odnieść się do tragicznego w skutkach wypadku drogowego jaki miał miejsce w czwartkowy wieczór. W Kazimierzu na ulicy Puławskiej, na wysokości hotelu Król Kazimierz, pod kołami samochodu zginął człowiek, mieszkaniec naszej miejscowości. Jest to w mieście drugi śmiertelny wypadek w ciągu niespełna dwóch miesięcy. Bezpośrednią przyczynę wypadku być może ustali Policja. Z doświadczenia wiem, że wina zapewne będzie po stronie zmarłego. Istotne są przyczyny takich zdarzeń w…

Szkoła w Kazimierzu za Unijne pieniądze.?

Nowe obiekty w gminie Głusk, zrealizowane w ramach rozbudowy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie, w tym nowe boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią, zostały oficjalnie oddane do użytku. W trakcie spotkania, zorganizowanego z okazji zakończenia inwestycji, siedem osób zostało wyróżnionych odznaczeniami państwowymi. Udekorowania wyróżnionych osób, w tym nauczycieli, dokonała wojewoda lubelski Genowefa Tokarska. Obecni byli również m.in. przedstawiciele władz administracji samorządowej. Do realizacji inwestycji gmina Głusk przystąpiła w…