Z Miasta - Blog Kazimierski

Centrum….. nie powstanie (sic)!

Na wczorajszym spotkaniu w sprawie Międzynarodowego Centrum Filmowego niespodzianek nie było. Burmistrz wraz z Towarzystwem Przyjaciół Kazimierza przekonali samych siebie, że budowa Centrum Sztuki Audiowizualnej to chory, niczym nieuzasadniony pomysł, służący (jak niektórzy sugerowanli) włącznie samemu prezesowi Bromskiemu. Kto zaś sądzi inaczej, temu należy odebrać głos, według prezesa Towarzystwa - Bartłomieja Pniewskiego. Takie działanie jest kwintesencją kazierskiego establishmentu. O takim rozwoju wypadków mówiłem już w dniu 12 października na spotkaniu…

Jedyna słuszna linia….

Na ostatniej sesji kontrowersje wywołał wniosek Radnego Piotra Guza aby zmienić porządek obrad i wprowadzić punkt dotyczący wydzierżawienia części kamieniołomu Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, pod budowę Centrum Sztuki Audiowizualnej. Uzasadnienie wniosku zostało przerwane przez Burmistrza, który tenże wniosek porównał do partyzantki i gwałtu. A przecież zmiana porządku obrad jest niczym nadzwyczajnym. Nota bene chwilę później Pani Sekretarz Małgorzata Kuś złożyła wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący zmiany tytułu gazety kazimierskiej (czytaj…

Interpelacje i zapytania, czy kpina z radnych?

Jednym ze stałych punktów obrad Sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym są interpelacje i zapytania. To w trakcie tego punktu Radni kierują głównie (choć nie tylko) pod adresem Pana Burmistrza swoje pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące funkcjonowania i działalności Naszej Gminy. Tak ważny i istotny punkt obrad w którym poruszane są kluczowe dla Gminy i Mieszkańców zagadnienia jest traktowany przez Radnych z należytą powagą i atencją oraz oczekiwaniem rzeczowej i…

Decyzje burmistrza niekorzystne dla miasteczka …

Od jakiegoś czasu trwa batalia o utworzenie na terenie Kazimierza Centrum Filmowego. Część kazimierskich rajców na czele z burmistrzem Grzegorzem Dunią, a także z kazimierskim establishmentem sprzeciwiają się pomysłowi Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wydawać by się mogło, że takiej inwestycji kulturotwórczej chcą wszyscy, a już na pewno osoby stawiające się w roli autorytetów w kwestiach sztuki. Niestety nic bardziej złudnego. W dniu 10 października po dwumiesięcznej przerwie ponownie pochylono się nad…

Fałszowanie dokumentów? Proszę bardzo!

Wielokrotnie powtarzałem, że Burmistrz Grzegorz Dunia wraz ze swoimi zaufanymi urzędnikami w sposób skrajny zmienia fakty, wówczas część osób była wprost oburzona moim zachowaniem. Jest to zjawisko dobrze znane we współczesnym społeczeństwie,gdzie grupa indoktrynowanych cyngli popiera pryncypała w sposób niewyobrażalny. Od dłuższego czasu zarzucałem burmistrzowi, że niepotrzebnie kłóci się o fragment drogi rzekomo przywłaszczonej przez rodzinę Godziszewskich. Jak już pisałem, spór został wywołany wyłącznie przez burmistrza Grzegorza Dunię, który wstrzymał…

Wybory w więzieniach wygrała PO z wynikiem 35,6 proc. Drugi rezultat osiągnął Ruch Palikota - 32,2 proc.

Kpt . Barski ze Szkoły Policji we Wrocławiu, czasie jednego z wykładów (wrzesień 1990 r) z kryminalistyki , powiedział do słuchaczy o wygranej Solidarności w 89 r (na którą głosowali skazani), „siła polityczna ( w domyśle Solidarność) na która glosują kryminaliści, jest warta tyle, co oni sami, a większość z nich (posłowie I kadencji) to zwykli chuligani ”. Niestety większość wykładowców szkół policji w Naszym kraju, którzy w tamtym czasie…

Pani Poseł serdecznie dziękuje

Pani Poseł – Dziękuję. Dwa lata temu w Kazimierzu rozgorzała dyskusja na temat kasyna, które miało powstać w nowym pensjonacie. Niestety ułomna ustawa o grach hazardowych pomijała samorząd w decydowaniu o istnieniu tego typu obiektów. Wprawdzie był zapis o konsultacjach i opinii samorządu, ale nie było to wiążące. O tym, czy na danym terenie ma być czy też nie kasyno, decyduje minister. Burmistrz Kazimierza zwrócił się o opinię do organizacji…

Divide et impera, czyli jak Burmistrz dzieli Radę.

Na wstępie kilka słów o tym, dlaczego mało publikowałem na blogu w okresie wakacyjnym. W Kazimierzu o każdej porze roku dużo się dzieje, także w „sezonie ogórkowym” podejmowane są ważne dla mieszkańców decyzje. Niestety ostatnio nie miałem czasu sukcesywnie informować Państwa o pracach Rady, ponieważ w rodzinnej firmie realizowaliśmy dużą inwestycję, a przy okazji mieliśmy kilka kompleksowych kontroli, w tym najdłużej trwającą kontrolę z US. Za moją nieobecność przepraszam i…

Wrażenia po zebraniu wiejskim w Parchatce ze znanym filmowcem w tle.

W dniu 23 września 2011r w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Parchatce odbyło się zebranie wiejskie, które było poświęcone wykorzystaniu funduszu sołeckiego na 2012r jak również omówieniu spraw bieżących, które w sposób szczególny dotykają mieszkańców Parchatki. O ile punkt poświęcony przeznaczeniu przypadającej dla Parchatki kwoty pieniędzy nie jest warty wzmianki, a to dlatego, że prawie bezdyskusyjnie i jednogłośnie zapadła decyzja o dalszym remoncie pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej, które w tym…