Z Miasta - Blog Kazimierski

Młodzież sprząta wąwozy.

W sobotę 16 kwietnia po raz kolejny sprzątano zaśmiecony Kazimierz, w tym także wąwozy – bezcenna atrakcja turystyczna. Drugą akcję sprzątania Norowego Dołu wsparli wychowankowie z młodzieżowego ośrodka w Cholewiance. Młodzież posprzątała znaczną część wąwozu o licznych odnogach zawalonych stertami odpadów. Worki i transport śmieci zapewnił burmistrz miasta. To ważne, bo akcja sprzątania Kazimierza na taką skalę odbywa się po raz pierwszy, ale lepiej późno niż wcale. Norowy Dół to…

Urzędowszczyzna. Zapis choroby.

Trudno nie odnieść się do pisma jakie od burmistrza Kazimierza otrzymał radny Rafał Suszek. W odpowiedzi na kwestie dotyczące zmiany terminów naboru wniosków o zmianę w Studium burmistrz poinformował, że pierwszy, jedyny i ostateczny termin naboru wniosków (zgodnie z ustawą) minął 15.11.2005 roku. Burmistrz podkreślił, że termin nie był przesuwany, a w procedurze formalno-prawnej był to termin ostateczny. Następnie padają informacje, iż po 15 listopada 2005 roku, czyli już po…

Szum, chaos i zaściankowość. O systemie komunikacji miejskiej w Kazimierzu Dolnym słów kilka.

W ostatnim czasie w miasteczku na każdym rogu ulicy i przy każdym płocie możemy zauważyć niezliczone ilości słupów informacyjnych z nazwami ulic. Zamiast jednak uczytelnić nazwy i kierunki orientacji, wprowadzają niesamowity chaos i straszą swym wyglądem. Na taki stan rzeczy złożyły się tablice typu „ulica / street Rynek“, czy „ulica / street Norowy Dół“. Jeśli już projektant koniecznie chciał użyć nazw angielskich, co według mnie było zupełnie niepotrzebne, to nadmienię,…

Poziom debaty w gminie Kazimierz Dolny

Jako nowy radny, któremu mieszkańcy Parchatki powierzyli mandat reprezentowania interesów nie tylko mojej rodzinnej miejscowości, ale również i reprezentowanie interesów gminy Kazimierz Dolny wierzyłem, iż Rada Miejska jak i poszczególne Komisje są miejscem gdzie w wyniku rzeczowej, rzetelnej debaty opartej o argumenty, tezy i dowody wypracowuje się najlepsze i najkorzystniejsze rozwiązania dla naszej gminy i mieszkańców. Po blisko 4 miesiącach pracy w Radzie Miejskiej i 3 komisjach w jakich zasiadam…

W Norowym Dole

Norowy Dół jest szlakiem komunikacyjnym łączącym Przedmieścia Kazimierza Dolnego z Górami. W latach 70-tych ubiegłego wieku wąwóz ten był terenem budowy drogi, która powstawała przy wieloletnim, mozolnym wsparciu i uporze mieszkańców przedmieścia i Gór. Droga ta była marzeniem i nadzieją mieszkańców Gór ponieważ skracała kilkakrotnie dojazd do ulicy Puławskiej. Również i mieszkańcy ulicy Puławskiej, licznie posiadający pola na Górach, mieli ułatwiony dojazd do swych włości. Tragicznym dla mieszkańców okazał się…

Śluza na Grodarzu, a może zapora na Wiśle ?

Jeśli komukolwiek zadano by pytanie na temat budowy zapory na Wiśle w Kazimierzu, parsknął by śmiechem. Jednak 54 lata temu realnie myślano o budowie zapory pod Kazimierzem. Jak się wydaje plany budowy zbiorników retencyjnych w ówczesnym czasie , były jednym z najbardziej rozważnych i dalekowzrocznych posunięć Polskich specjalistów. Czy we właściwym miejscu? Raczej nie, patrząc na walory krajobrazowo przyrodnicze tego terenu. Jednak sam pomysł godny laudacji na cześć jego twórców.…

Godziwy dojazd – w XXI wiek

Co oznacza sformułowanie: godziwy dojazd? Zastanawiam się nad tym każdej jesieni i wiosny, kiedy to po obfitych opadach deszczu bądź roztopach droga dojazdowa do mojej posesji zamienia się w „galaretkę”. Utrudniona i wręcz niemożliwa jest wówczas nie tylko jazda jakimkolwiek pojazdem, ale także „komunikacja piesza”. Na nieutwardzonej drodze powstają koleiny błotne, które pozostają do połowy lata utrudniając ruch. Nie wspomnę o powybijanych dziurach, dzięki którym wszyscy zmotoryzowani poruszają się z…

Strategia promocji pod lupą CBA

Jak donosi portal Moje Miasto Puławy do puławskiego ratusza w dniu 28 lutego 2011r weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Celem działań tego ważnego organu państwowego jest zbadanie nieprawidłowości jakie mogły mieć miejsce przy organizacji przetargu na gospodarczą promocję Puław w ramach programu „Puławy human city user frendly”. Po otworzeniu oferty w dniu 22 lutego 2011r dwóch członków komisji przetargowej złożyło swoje wątpliwości, jednak dopiero 17 marca, a więc już po wkroczeniu…

Taktyka o kryptonimie „Ponad podziałami”

Jedną z głównych przesłanek jakie towarzyszyły panu burmistrzowi Grzegorzowi Duni podczas powoływania nowej stałej komisji RM w Kazimierzu Dolnym była troska o losy procedowanego od 5 lat Studium. Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego miała być tą komisją, która usprawni prace przy z studium, a także inne prace związane z planowaniem przestrzennym. Miałem mnóstwo wątpliwości co do nowej Komisji i od początku podchodziłem do tego zagadnienia sceptycznie. Uważałem, iż…