Z Miasta - Blog Kazimierski

Historia kazimierskiej kanalizacji

Jeszcze na długo przedtem zanim pojawił się w kazimierskim urzędzie pomysł na realizację projektu dotyczącego budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków pt.” Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna, Krakowska, Klasztorna, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym”, który to projekt znalazł odzwierciedlenie w tegorocznym budżecie gminy Kazimierz Dolny, w postaci wydatkowania 100 tys. PLN na sporządzenie dokumentacji technicznej (całkowita wartość projektu to ponad 11,5 milionów złotych),…

JERZY ŻURAWSKI O KAZIMIERSKICH ZABYTKACH I KAZIMIERZU...

Postać Jerzego Żurawskiego znają wszyscy. W kartach historii Kazimierza Dolnego zapisał się przede wszystkim jako wieloletni dyrektor i twórca Muzeum Nadwiślańskiego, a także Konserwator Kazimierza Dolnego, który funkcję tę pełnił od 1972 do 2000 roku. Jego praca, pełna poświęcenia, przynosiła owoce. W tamtych latach Kazimierz rozwijał się w sposób przemyślany, zgodny ze sztuką konserwatorską. Jerzy Żurawski kontynuował politykę Jana Koszczyca-Witkiewicza i Karola Sicińskiego. Ci dwaj wielcy poprzednicy stawiali sobie za…

Donos Kazimierskiego Kundelka

Obsesja na punkcie Janusza Kowalskiego ,panika i ogólne przerażenie ,te cechy towarzyszyły przed wyborami samorządowymi grupie osób, dla których Kazimierz Dolny stał się idealnym miejscem do robienia brudnych interesów. Grupa osób dla której łamanie prawa było chlebem powszednim , a czerpanie zysków z przestępczej działalności było powszechne , stała się zagrożona. Radny (Janusz Kowalski) który będzie przyglądał się przetargom? Nigdy w życiu ,po naszym Trupie , albo jego….. Przed wyborami…

O tym, co w Kazimierzu pobudza zmysły.

Jedną z pierwszych „atrakcji”, jakiej można doświadczyć wjeżdżając do Kazimierza ulicą Puławską jest wysypisko śmieci całkiem nieźle prosperujące od ponad 10 lat. Widok odpadów razi w oczy i mieszkańców miasta i przyjezdnych. Hałdy gruzu, ziemi i wszelkiej maści odpadów stały się kolejną wizytówką Kazimierza D. nieustannie przypominając o sobie przybywającym i wyjeżdżającym gościom. Pomijając aspekt prawny funkcjonowania śmietnika (kilka aktów prawnych zabrania wysypywania w tym miejscu odpadów), warto zwrócić uwagę…

Zapustowe rozmyślania, czyli o stanie kazimierskich zabytków.

Nie po raz pierwszy sygnalizuję o tym, co wydawałoby się w Kazimierzu nie może mieć miejsca.Stan techniczny kazimierskich zabytków jest katastrofalny. Dotyczy to głównie zabytków w Rynku, chociaż na przedmieściu nie jest wcale lepiej. Na razie pomijam dewastację terenu, integralnej części kazimierskiego dobra, wpisanego również do rejestru zabytków. Tematem na oddzielny wpis jest także wymiana, przekształcanie zabytków na atrapy - karygodne. To co się dzieje z zabytkami, to niczym połączenie…

Meandry kazimierskich przetargów.

Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Lublinie w październiku 2002 r., stwierdziła nieprawidłowości związane z odprowadzaniem ścieków z rejonu ulic Zamkowa i Góry. Jak ustalono ścieki z tego rejonu przez kilkadziesiąt lat były odprowadzane kanałem burzowym, by następnie w okolicy Fary trafić do kolektora sanitarnego. Niestety przy dużych opadach ścieki przelewały się i z Grodarzem dopływały do Wisły. Było to niezgodne z art. 9 ust 1 i 2 ustawy z…

Szkolnictwa ciąg dalszy….

Temat szkół nad cichł … Jednak poruszyło nas ostatnie stwierdzenie Pana Burmistrza „ocaliłem szkoły”. Ale przed kim lub przed czym? Czyżby przed samym sobą? W lutym w szkołach odbyły się spotkania Burmistrza ze społecznością lokalną i pracownikami szkół. Tu należy dodać, że w Szkole Podstawowej w Rzeczycy – jako jedynej – do spotkania z pracownikami szkoły nie doszło. Kadra nie miała możliwości bezpośredniej rozmowy z Panem Burmistrzem i wyjaśnienia wszystkich…

Przetargi w Kazimierzu.

Od pewnego czasu mamy „wysyp” różnego rodzaju przetargów: na parkingi, miejsca i lokale handlowe itp., co powodowane jest zbliżającym się końcem okresowych umów. Jak zwykle duże kontrowersje budzą przetargi na parkingi i miejsca handlowe, czyli najbardziej dochodowe usługi. Dlatego też priorytetem przy ogłaszaniu przetargów, wyznaczaniu warunków czy specyfikacji powinna być przejrzystość i klarowność procedur. Z tym zawsze były kłopoty z uwagi na różnorodność ofert i kryteriów często znacznie różniących się…

Rewitalizacja wzgórza zamkowego

Sformułowanie „rewitalizacja”, jako pojęcie określające odnawianie ruin kazimierskiego zamku, jest co najmniej śmieszne. Rewitalizacja znaczy przywrócić coś do życia, (łac. revivo – odżyć, powrócić do życia). Określnik jednocześnie ośmiesza jak i zdumiewa. Pojąć nie mogę, dlaczego słowo „konserwacja” zastąpiono „rewitalizacją” - bardziej modnie? Nie w nazwie jednak tkwi istota problemu. Wszyscy wiemy, że dbanie o zabytki i ich konserwacja jest obywatelskim obowiązkiem. Zabytki (podobnie jak historia) są integralną, fundamentalną częścią…

Plan zagospodarowania wpływów lokalnej sitwy.

Uchwałą Nr LI /284/98 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 17.06.1998 r. został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Jak wiemy projekt planu był tworzony na zamówienie Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym, był procedowany przez kilka lat przez Zakład Planowania Przestrzennego w Lublinie, a głównym projektantem była pani mgr inż. arch. Jadwiga Jamiołkowska. Plany, zarówno szczegółowy jak i ogólny, składają się m.in. z części opisowej i…