Z Miasta - Blog Kazimierski

Strategia promocji pod lupą CBA

Jak donosi portal Moje Miasto Puławy do puławskiego ratusza w dniu 28 lutego 2011r weszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Celem działań tego ważnego organu państwowego jest zbadanie nieprawidłowości jakie mogły mieć miejsce przy organizacji przetargu na gospodarczą promocję Puław w ramach programu „Puławy human city user frendly”. Po otworzeniu oferty w dniu 22 lutego 2011r dwóch członków komisji przetargowej złożyło swoje wątpliwości, jednak dopiero 17 marca, a więc już po wkroczeniu…

Taktyka o kryptonimie „Ponad podziałami”

Jedną z głównych przesłanek jakie towarzyszyły panu burmistrzowi Grzegorzowi Duni podczas powoływania nowej stałej komisji RM w Kazimierzu Dolnym była troska o losy procedowanego od 5 lat Studium. Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego miała być tą komisją, która usprawni prace przy z studium, a także inne prace związane z planowaniem przestrzennym. Miałem mnóstwo wątpliwości co do nowej Komisji i od początku podchodziłem do tego zagadnienia sceptycznie. Uważałem, iż…

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KAZIMIERZA DOLNEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny. Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy…

Ważny akt prawny.

Jednym z kluczowych dokumentów, dotyczących regulacji prawnych Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, jest Rozporządzenie Nr.4 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2005 roku. Burmistrz Kazimierza Dolnego mając do dyspozycji między innymi ustawę o odpadach oraz inne akty prawne, przy odrobinie dobrej woli mógłby ochronić nasze tereny przed degradacją i zapanować nad katastrofalną sytuacją jaka Nas dotyka. Pisze to w kontekście toczącej się przed SKO w Lublinie sprawy, dotyczącej unieważnienia decyzji burmistrza, w…

„Dożynanie” Kazimierza Cz. VI – Zasypać wąwozy!

Wielokrotnie zwracałem uwagę na to, iż głównym czynnikiem niszczącym walory krajobrazowe i przestrzeń urbanistyczno-architektoniczną Kazimierza Dolnego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednym słowem nasza przestrzeń publiczna stale ulega degradacji i to w błyskawicznym tempie. Mimo to niektórzy znawcy tematu uwarzają, że Kazimierz nie jest tak zniszczony jak Zakopane… To prawda. Tym jednak życzę sukcesów w działaniach nie związanych z „ochroną” Kazimierza. Wiadomo, że były lepsze i gorsze plany zagospodarowania, a…

Historia kazimierskiej kanalizacji

Jeszcze na długo przedtem zanim pojawił się w kazimierskim urzędzie pomysł na realizację projektu dotyczącego budowy kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków pt.” Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna, Krakowska, Klasztorna, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym”, który to projekt znalazł odzwierciedlenie w tegorocznym budżecie gminy Kazimierz Dolny, w postaci wydatkowania 100 tys. PLN na sporządzenie dokumentacji technicznej (całkowita wartość projektu to ponad 11,5 milionów złotych),…

JERZY ŻURAWSKI O KAZIMIERSKICH ZABYTKACH I KAZIMIERZU...

Postać Jerzego Żurawskiego znają wszyscy. W kartach historii Kazimierza Dolnego zapisał się przede wszystkim jako wieloletni dyrektor i twórca Muzeum Nadwiślańskiego, a także Konserwator Kazimierza Dolnego, który funkcję tę pełnił od 1972 do 2000 roku. Jego praca, pełna poświęcenia, przynosiła owoce. W tamtych latach Kazimierz rozwijał się w sposób przemyślany, zgodny ze sztuką konserwatorską. Jerzy Żurawski kontynuował politykę Jana Koszczyca-Witkiewicza i Karola Sicińskiego. Ci dwaj wielcy poprzednicy stawiali sobie za…

Donos Kazimierskiego Kundelka

Obsesja na punkcie Janusza Kowalskiego ,panika i ogólne przerażenie ,te cechy towarzyszyły przed wyborami samorządowymi grupie osób, dla których Kazimierz Dolny stał się idealnym miejscem do robienia brudnych interesów. Grupa osób dla której łamanie prawa było chlebem powszednim , a czerpanie zysków z przestępczej działalności było powszechne , stała się zagrożona. Radny (Janusz Kowalski) który będzie przyglądał się przetargom? Nigdy w życiu ,po naszym Trupie , albo jego….. Przed wyborami…

O tym, co w Kazimierzu pobudza zmysły.

Jedną z pierwszych „atrakcji”, jakiej można doświadczyć wjeżdżając do Kazimierza ulicą Puławską jest wysypisko śmieci całkiem nieźle prosperujące od ponad 10 lat. Widok odpadów razi w oczy i mieszkańców miasta i przyjezdnych. Hałdy gruzu, ziemi i wszelkiej maści odpadów stały się kolejną wizytówką Kazimierza D. nieustannie przypominając o sobie przybywającym i wyjeżdżającym gościom. Pomijając aspekt prawny funkcjonowania śmietnika (kilka aktów prawnych zabrania wysypywania w tym miejscu odpadów), warto zwrócić uwagę…

Zapustowe rozmyślania, czyli o stanie kazimierskich zabytków.

Nie po raz pierwszy sygnalizuję o tym, co wydawałoby się w Kazimierzu nie może mieć miejsca.Stan techniczny kazimierskich zabytków jest katastrofalny. Dotyczy to głównie zabytków w Rynku, chociaż na przedmieściu nie jest wcale lepiej. Na razie pomijam dewastację terenu, integralnej części kazimierskiego dobra, wpisanego również do rejestru zabytków. Tematem na oddzielny wpis jest także wymiana, przekształcanie zabytków na atrapy - karygodne. To co się dzieje z zabytkami, to niczym połączenie…